Logo
Odštampajte ovu stranicu

Prezentacija završnog projekta Medicinskog Kampusa

Prezentacija završnog projekta Medicinskog fakulteta, Centra za obrazovanje i istraživanje, Fakulteta za zdravstvenu njegu i Srednje medicinske škole smještenih u Medicinskom kampusu, održana je danas u prostorijama Medicinskog fakulteta.

sastanak 1

Projekat Medicinskog Kampusa će se naći na prostoru od 27.500 kvadratnih metara, pored Univerzitetsko kliničkog centra na Paprikovcu, a njegova implementacija predviđena je drugoj polovini 2019. godine. Do sad su u potpunosti realizovane tri faze ove aktivnosti.

Prva faza završena je 2012. godine, a rezultat ove faze je Studija izvodivosti za projektovanje i izgradnju novog Medicinskog kampusa. Projekat izgradnje i opremanja Medicinskog kampusa realizovan je kroz treću fazu. 

Sve tri dosadašnje faze ostvarene su putem grantova Investicionog okvira za Zapadni Balkan, a modaliteti finansiranja projekta izgradnje i opremanja Medicinskog kampusa odrediće se u narednom periodu.

Projektom će se olakšati pružanje bolje zdravstvene edukacije koja obuhvata spektar od dodiplomskih do postdiplomskih studija i razviće konkurentan Medicinski istaživački centar koji će se opredjeliti za regionalno i međunarodno priznanje Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci.

sas 2

Sastanku su prisustvovali ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, rektor Univerziteta u Banjoj Luci Radoslav Gajanin, generalni sekretar Univerziteta Đorđe Markez, dekan Medicinskog fakulteta prof. dr Ranko Škrbić kao i druge zainteresovane strane.

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.