Novosti

TAKMIČENJE ZA NAJBOLJU TEHNOLOŠKU INOVACIJU 2019

Obavještavamo Vas da je u toku prijavljivanje za 13. po redu Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Republici Srpskoj za 2019. godinu (u daljem tekstu: Takmičenje).

Misija Takmičenja jeste promovisanje preduzetničke klime u Republici Srpskoj i pomoć potencijalnim i postojećim visoko-tehnološkim preduzetnicima/istraživačima, koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i invencije pretoče u tržišno valorizovane inovacije.

Na Takmičenju mogu učestvovati svi stanovnici Republike Srpske koji imaju realizovanu inovaciju ili koja je pred neposrednom realizacijom, uz uslov da su oformili tim od najmanje tri člana.

Učešće na Takmičenju, osim nagrada, svim takmičarima obezbjeđuje:

  • beslatnu stručnu pomoć u vidu edukacije kroz treninge i konsalting
  • besplatnu medijsku podršku
  • kontinualno praćenje i pomoć u godinama koje slede nakon završenog učešća na     Takmičenju.

Sve informacije (uslovi, prijavljivanje, pravila kalendar dešavanja i ostalo) te komunikacija sa organizatorima se vrši putem portala www.inovacija.org.

Takmičenje se održava na teritoriji Republike Srbije i na teritoriji Republike Srpske.

Organizatori takmičenja u Srbiji su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, Zavod za intelektualnu svojinu, Privredna komora Srbije i Radio-televizija Srbije, a u Republici Srpskoj organizatori su Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Agencija za razvoj MSP, Univerziteti u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu, Privredna komora Republike Srpske, Radio-televizija Republike Srpske, Fondacija Inovacioni centar Banja Luka i Savez inovatora Republike Srpske.

Prijavljivanje za ovogodišnje takmičenje je moguće do 30. aprila 2019. godine do 20 časova.

KATEGORIJA REALIZOVANE INOVACIJE predviđena je za takmičarske timove (fizičkih lica ili predstavnika pravnih lica) koji ispunjavaju minimum jedan od navedenih kriterijuma:

  • imaju gotov prototip spreman za tržište
  • imaju ideju koju će pretvoriti u prototip do početka oktobra 2019. godine (do tehničke recenzije)
  • ostvarili su minimum jednu prodaju svog proizvoda/ usluge/ procesa/ tehnologije / softvera;
  • imaju izgrađeno postrojenje za proizvodnju

Nagradni fond takmičenja iznosi 38.000,00.

Od 2016. godine uvedene su i nagrade za najboljei studentski i najbolji srednjoškolski tim u iznosu od 1.500,00 KM.

Log in