Novosti

Obavještenje - pristupno predavanje

PRISTUPNO PREDAVANJE

                               O B A V J E Š T E N J E

Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci obaviještava

             Vas da će na poziv Katedre za internu medicinu,

Prof. dr Sanja Simić-Ogrizović, Opšta bolnica Bel Medic Beograd,

 održati inauguraciono predavanje pod naslovom:                                               

                                            „GOJAZNOST I BUBREG“

nakon čega će biti promovisana u zvanje Visiting Professor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Predavanje će se se održati u PETAK 10.05.2019. godine, sa početkom u 13 časova,

u amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, ulica Save Mrkalja 14.

Log in