Logo
Odštampajte ovu stranicu

Najava viziting predavanja

Obavještavamo vas da će doc. dr Vojka Gorjup, specijalista internista – intenzivista, koordinator za supspecijalizaciju iz intenzivne terapije u Sloveniji, te direktor ECMO Centra za Sloveniju,

održati predavanje na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Predavanje će održati na temu:

„Supportive treatment in pts with shock in ICU.“

Pozivamo sve zaintereovane da prisustvuju predavanju 23.05.2019. godine u 14 časova, u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.