Logo
Odštampajte ovu stranicu

Predavanja prof. dr Stamenka Šušaka

Prof. dr Stamenko Šušak, redovni profesor, specijalista kardiohirurgije, održao je predavanja  na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

fotka 3

Prof. dr Šušak održao je predavanja na teme Kardiohirurški aspekti dijagnostike i operativnog liječenja mitralnog aparata i Kardiohirurški principi imedijatnog zbrinjavanja akutne disekcije aorte.

fotka 2 v

Predavanju su prisustvovali profesori, studenti, specijalizanti i specijalisti  hirurških grana i interne medicine. Takođe, predavanja su akreditovana od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.  

fotka 1

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.