Logo
Odštampajte ovu stranicu

Održano viziting predavanja prof. dr Tonina Bombardinija

Dr sci Tonino Bombardini, profesor Univerziteta u Bolonji, održao je 20.06.2019. godine inauguraciono predavanje na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.   

nas 1                               

Prof. dr Bombardin održao je pristupno predavanje na temu  „Myocardial contractility in the stress echo lab: from pathophysiology to clinical and surgical applications“ nakon čega je promovisan u zvanje Visiting Professor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

nas 2

Predavanju su prisustvovali eminentni profesori, specijalizanti i studenti koji djeluju u oblasti interne medicine.

nas 4

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.