Novosti

Novosti

Studentima besplatan internet za učenje na daljinu

Studenima Univerziteta u Banjoj Luci koji nemaju pristup internetu, u narednom periodu  biće omogućen besplatan pristup internetu za potrebe učešća u nastavnom procesu na daljinu.

Da bi studentima bio omogućen besplatan pristup internetu za potrebe učešća u nastavnom procesu na daljinu, potrebno je da popune formular koji se nalazi na internet stranici Univerziteta u Banjoj Luci. Prijave su moguće do srijede, 1. aprila 2020. godine, a formular se nalazi ovdje.

Podsjetimo, ranije je ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević, donio  Instrukciju broj: 1902/616-7-1/20 od 16. marta 2020. godine o omogućavanju praćenja nastavnog procesa na daljinu, u vrijeme primjene Naredbe broj 19.02/616-7/20 od 10. marta 2020. godine. S ciljem, da se svim studentima omogući pristup internetu za potrebe onlajn nastave, ministar Rajčević je postigao dogovor sa direktorom kompanije „M:tel“ Markom Lopičićem  da se u saradnji sa ovom kompanijom obezbijedi besplatan internet za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, a koji nemaju pristup internetu.

Izvor fotografije: Youth Incorporated Magazine

large E Learning

Pročitaj više...

Na Univerzitetu počinje učenje na daljinu

U novonastaloj situaciji prouzrokovanom pojavom virusa korona, na organizacionim jedinicama Univerziteta u Banjoj Luci, od 23. marta 2020. godine počinje izvođenje nastave po sistemu učenje na daljinu.

Naime, Univerzitet u Banjoj Luci je u proteklom periodu obavio pripreme za korišćenje platforme za elektronsko učenje Google Clasroom. Pored Google Classroom, za učenje na daljinu dostupna je i platforma Hangouts Meet, ali i niz drugih platformi za ovakve vidove učenja.

Putem navedenih platformi, poštujući autorska prava, studentima je moguće osigurati nesmetan pristup prezentacijama koje se koriste u nastavnom procesu, riješenim zadacima, studijama slučaja, audio i video zapisima, te i drugim materijalima potrebnim za realizaciju nastavnog procesa. Na internet stranici Univerziteta, nalaze se jasna upustva za korišćenje platforme Google Clasroom, a koja se mogu pročitati ovdje.

Inače, studenti sve precizne informacije o načinu praćenja nastave mogu dobiti na internet stranicama fakulteta, gdje su dostupne važne informacije. Takođe, postoji mogućnost i konsultacija studenata sa nastavnicima, a koju je između ostalog moguće vrišti putem elektronske pošte. Naime, studentima su na raspolaganju predmetni nastavnici i saradnici, a koje mogu kontaktirati na adresu elektronske pošte koja se sastoji od sljedećih podataka: ime i prezime nastavnika ili saradnika, te domena fakulteta/univerziteta (npr. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.). Studentima je na raspolaganju i adresar Univerziteta u Banjoj Luci, a u kojem su takođe navedene adrese elektronske pošte nastavnika i saradnika. Adresar se nalazi ovdje.  

Podsjetimo, odluka o organizovanju ovog oblika nastave, donesene je na osnovu Instrukcije Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, kojom je omogućeno praćenje nastavnog procesa na daljinu.

 

large učenje na daljinu ilustracija

Pročitaj više...

PREPORUKE MEDICINSKOG FAKULTETA ZA IZRADU SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU

  1. Sredstva koja su u svakodnevnoj upotrebi u domaćinstvu:

(referenca https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf)

Najefikasniji proizvodi su:

  1. 70% etanol – pravi se od 67g (73mL) 96% etanola + 33g (27mL) prokuhane i ohlađene vode ili destilovane vode. Voda mora biti hladna, jer u suprotnom će pri mješanju ispariti etanol i dobijamo nižu koncentraciju koja neće ostvariti efekat dezinfekcije. Korona virus se uništava u roku od 1 minut.

Napominjemo da rakija nije sredstvo za dezinfekciju površina i ruku, jer sadrži 40-50% alkohola. Ta koncentracija neće dovesti do ubijanja virusa.

Kako WHO daje preporuke, da su maramice sa 70% alkoholom najefikasnije za dezinfekciju i ruku i površina, preporučujemo da se uzmu obični papirni obrusi (kuhinjski ili obične papirne maramice) i nakvase sa 70% alkoholom. Ovo treba čuvati u kutijama/ambalaži koje su nepropusne.

  1. Deterdženti za suđe ili za veš, kao i šamponi za kosu – svi su vrlo efikasni kao sredstva za dezinfekciju površina, jer natrijum-lauril-sulfat ovde ostvaruje dezinfekciju, a on je sastojak svih ovih proizvoda. Dobri su za dezinfekciju porvšina. Nakon 2-3 minuta porvšine isprati sa vodom.
  1. Natrijum-hipohlorit NaOCl (Domestos, Varikina) – pomješati 1:50, tj. 1mL Na-hipohlorita sa 50 mL vode ili prema uputstvu na ambalaži (20 mL Domestosa ili Varikine + 980 mL vode) – vrlo je efikasan za dezinfekciju površina, a dokazano je od strane Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) da je već u koncentraciji od 0,1% efikasan u uništavanju virusa COVID-19. Korona virus se uništava u roku od 5 minuta.

Oprez pri izradi ove mješavine, jer usljed isparljivosti natrijum-hipohlorit nagriza disajne puteve. Koristiti hladnu vodu kako bi se smanjilo isparavanje. Rastvor se pravi svjež i kao takav koristi (jednom dnevno). Za dezinfekciju hodnika, stubišta i slično, doza se mora povećati za 50%:

30 mL Varikine ili Domestosa pomješati sa 980 mL (oko 1L) vode. Prije korištenja rastvor se mora dobro promješati.

  1. 0,5% vodonik peroksid – napraviti od 3% vodonik-peroksida:

20 mL 3% vodonik-peroksida i pomješati sa 80 mL prokuhane i ohlađene vode ili

bočicu od 100 mL 3% vodonik-peroksida i razblažiti sa vodom (prokuhane i ohlađene) do 0,5L. Ovaj rastvor može i za dezinfekciju ruku i površina.

  1. Benzalkonijum-hlorid (Asepsol) – rastvor 0,1% se dobija rastvaranjem 20mL asepsola u 980mL vode. Ova koncentracija se koristi za dezinfekciju ruku i porvšina. Efikasan je za dezinfekciju, ali najslabiji od svih prethodno navedenih za uništavanje korona virusa.

Pored ovih sredstava, kao dezinficijensi za uništavanje korona virusa djeluju još i:

povidon-jod 10%

izopropanol

natrijum-hlorit (NaClO2)

formaldehid

 

Zaključak:

Istraživanjem je pokazano da se srodni virusi (SARS, MERS HCoV) virusu SARS-CoV-2 mogu zadržati na površinama kao što su metal, staklo, plastika do 9 dana, ali se mogu efikasno inaktivisati dezinfekcijom ovih površina sa 62-71% etanolom, domestosom, varikinom (0,5% :50), 0,5% vodonik peroksidom ili 0,1% natrijum-hloritom u toku 1 minute.

Drugi biocidni agensi kao što je 0,05-0,2% benzalkonijum-hlorid ili 0,02% hlor-heksidin-diglukonat su manje efikasni.

(referenca https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670120300463)

  1. Preporuka apotekama za magistralnu izradu sredstva za dezinfekciju

(referenca https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK144054/)

  1. Formulacija I

Uliti u tikvicu od 1000 mL:

     etanol 96% v/v,            833,3 mL

     H202 3%,                      41,7 mL

     glicerol 98%,                14,5 mL

Tikvicu dopuniti do 1000 mL sa destilovanom vodom ili vodom koja je prokuhana (ključala 5 minuta) i ohlađena.

(Koncentracija etanola 80% v/v, glicerola 1,45% v/ , vodikovog peroksida (H202) 0,125% v/v).

  1. Formulacija II

Ulijte u tikvicu od 1000 mL:

     izopropil alkohol (čistoće 99,8%),        751,5 mL

     H202 3%,                                              41,7 mL

     glicerol 98%,                                        14,5 mL

Tikvicu dopuniti do 1000 mL destilovanom vodom ili vodom koja je prokuhana i ohlađena.

Treba koristiti samo reagense farmakopejske kvalitete, a ne proizvode tehničkog stepena. Koncentracija izopropilnog alkohola 75% v/v, glicerola 1,45% v/v, vodikovog peroksida   0,125% v/v.

Pripremu sredstava za dezinfekciju ruku i površina možete pogledati i u prilogu RTRS-a: https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=375551.

Pročitaj više...

PREPORUKE ZA SMANJENJE RIZIKA OD INFEKCIJE KORONA VIRUSA

Materijali pripremljeni u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, a vezano za preporuke stanovništvu u trenutnoj epidemiološkoj situaciji:
 
1. Preporuke za putnike koji odlaze u zemlje zahvaćene virusom SARS-CoV-2,
2. Preporuke za putnike koji dolaze iz zemalja zahvaćenih virusom SARS-CoV-2,
3. Preporuke za provođenje higijenskih mjera,
4. Preporuke za higijenu na radnom mjestu,
5. Preporuke za dezinfekciju prostora za vrijeme kućne izolacije,
6. Dopis upućen visokoškolskim ustanovama.
 
Materijali, kao i dodatne značajne informacije, se mogu naći na veb strani Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. 
 
 
Broj telefona dežurnog epidemiologa u Institutu za javno zdravstvo je 065/856-611.
 
Besplatni broj telefona za informacije za stanovništvo je 0800 50 555.
unnamed
Pročitaj više...

Obavještenje za pacijente Dentalne klinike

S obzirom na epidemiološke okolnosti u Republici Srpskoj, a u vezi sa Corona virus infekcijom, Dentalna klinika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, postupa u skladu sa preporukama nadležinih institucija i prelazi na rad u vanrednim situacijama.

 Shodno tome obavještavamo pacijente:

•         Dentalna klinika će obavljati samo hitne intervencije i zahvate.
•         Odgađaju se sve rutinske intervencije i preventivni programi.
•         Prije samog pregleda pacijenti su obavezni da daju tačne podatke o sebi, kako ne bi potencijalnu infekciju prenijeli drugima.
•         Prije ulaska u ordinaciju obavezno je pranje ruku sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi.
•         Pacijenti koji dolaze u Dentalnu kliniku treba da poštuju preporučeni razmak od 1 metra i u ordinaciju da ulaze jedan po jedan.
•         Pacijenti sa povišenom temperaturom i simptomima respiratornih infekcija (kašalj, curenje iz nosa, kihanje) neće biti pregledani.
•         Pozivamo pacijente na maksimalnu disciplinovanost i ogovornost, radi efikasnijeg prevazilaženja novonastale epidemiološke situacije.

 Hvala vam na razumijevanju!

 

Dental 005

Pročitaj više...

Projekat ekološkog zbrinjavanja iskorištenih inzulinskih penova kroz apoteke u BiH

Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, zajedno sa Komorom magistara farmacije Federacije BiH, a pod pokroviteljstvom kompanije Novo Nordisk Pharma-e realizuju projekat pod nazivom Ekološko zbrinjavanje iskorištenih inzulinskih penova kroz apoteke u BiH“. Projekat se provodi na cijeloj teritoriji BiH, sa ciljem da se navedeni medicinski otpad (inzulinski penovi-brizgalice) pravilno zbrine, te poveća ekološka svijest zdravstvenih radnika i pacijenata.

U oviru projekta, na Medicinskom fakultetu održana je konferencija za medije, na koj su učestovali nosilac projekta Zahida Binakaj, koordinator projekta za FBiH Alma Karahmet, koordinator projekta za RS Ana Golić Jelić i dekan Medicinskog fakulteta Ranko Škrbić.

 MG 3189

“Pacijenti u situaciji kada nemaju odgovarajuće preporuke i uputstva, uglavnom te penove bacaju u komunalni otpad koji se nađe na deponiji i ko zna na koji način može biti zloupotrebljen i biti faktor prenosa infekcija”, kazao je Škrbić za medije i dodao da dosadašnji način zbrinjavanja iskorištenih penova nije adekvatno tretiran.

“Pacijenti koji su na inzulinskoj terapiji mogu da, u navedenim apotekama, podignu kontejnere koji su namijenjeni za pacijente i da ih nose kući. U te kontejnere zbrinjavaju lancete koje koriste za mjerenje šećera u krvi i iglice koje su kao potrošni materijal. Penovi u kojima se nalazi inzulin su vremenski ograničeni, otprilike sedam dana ih pacijenti koriste, a kada taj pen bude prazan, i on se odlaže u isti taj kontejner”. Izjavila je za medije Ana Golić Jelić, viši asistent na Medicinskom fakultetu u Banjaluci i koordinator projekta za RS.

Zahida Binakaj predsjednica Farmaceutske komore FBiH rekla je za medije da u pilot projektu učestvuje preko 100 apoteka. Prvi rezultati koji dolaze sa terena su zadovoljavajući”.

pen

Dijabetes predstavlja jedno od vodećih hroničnih oboljenja od kojeg danas boluje više od 400 mil. stanovnika. Jedan od načina liječenja je svakako upotreba inzulina, koji se apliciraju pomoću penova kao jedne vrste medicinskog sredstva. U Bosni i Hercegovini, iskorišteni penovi najčešće se ne zbrinjavaju na propisan način već se odlažu i tretiraju kao i svaki drugi otpad što dalje ostavlja dugoročne posljedice po okoliš. Prema sadašnjim trendovima potrošnje predviđa se da će u narednih deset godina više od 12 milijardi penova i viala završiti u prirodi zbog neadekvatnog zbrinjavanja, a za razgradnju jednog pena potrebno je više od 100 godina.

Više informacija u prilogu BHRT: https://www.youtube.com/watch?v=LiPRdK24OsU.

Pročitaj više...

Posjeta ambasadora NR Kine Medicinskom fakultetu

NJ.E. ambasador Narodne Republike Kine u BiH Ji Ping u pratnji Li Yao, trećeg sekretara i gđe Huang Xuejia, atašea i prevodioca posjetili su juče, 12.03.2020. godine, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Ispred Medicinskog fakulteta radnom sastanku su prisustvovali porektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Banjoj Luci Strain Posavljak i dekan Medicinskog fakulteta prof. dr Ranko Škrbić.

 MG 3196

Sastanak se održao povodom donacije kineske ambasade u vidu aparata - Tkivnog procesora namijenjenog za za Centar za Biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta, koji će se koristiti u naučno-istraživačke svrhe.

Na sastanku i konferenciji za medije bilo je govora i o aktuelnoj situaciju u Republici Srpskoj vezano za virus COVID-19

Ambasador Kine u BiH Đi Ping poručio je da će kineske vlasti pomoći Republici Srpskoj u borbi protiv virusa korona, te naglasio da je epidemija ovog virusa u njegovoj zemlji pod kontrolom i da su rezultati veoma dobri. Đi je rekao da su predstavnici Ambasade Kine u BiH nakon prvog registrovanog slučaja zaraze ovim virusom u Banjaluci kontaktirali Ministarstvo zdravlja Srpske i dogovorili jačanje saradnje u borbi protiv širenja virusa. On je naveo da je Vlada Republike Srpska preduzela adekvatne mjere u borbi protiv širenja virusa korona, te naglasio da Srpska poštuje preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.

Kineski ambasador je napomenuo da je saradnja Kine sa banjalučkim Unverzitetom počela davno, te naveo da je posljednja donacija tkivni procesor, koji je uručen Medicinskom fakultetu.

Dekan Medicinskog fakulteta banjalučkog Univerziteta Ranko Škrbić rekao je da su mjere koje su kineske vlasti preduzele u Vuhanu i drugim gradovima kada je riječ o virusu korona bile pokazna vježba Evropi i drugim dijelovima svijeta. "Mjere kineskih vlasti u ovom slučaju trebalo bi da svima budu lekcija, ali sudeći po onome što se događa u Italiji, mnogi ovo nisu shvatili ozbiljno" , naglasio je Škrbić.

 MG 3197

On je istakao da je zadatak svih, medija, odgovornih u zdravstvenim institucijama, ne samo u Srpskoj već u cijelom regionu da prenose brze, tačne i pouzdane informacije stanovništvu, da se spriječi širenje zaraze. Škrbić je rekao da su mjere prevencije osnov borbe protiv širenja virusa korona te naglasio da su mjere Štaba za vanredne situacije grada Banjaluka za pohvalu i izraz odgovornog djelovanja. On kaže da je Vlada Srpske na vrijeme i prva u regionu reagovala donošenjem odgovarajućih mjera koje se, kako je naglasio, moraju poštovati kako bi bilo zaustavljeno širenje virusa.

Škrbić je zahvalio ambasadoru Kine za donaciju tkivnog procesora koji koristi Centar za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta. On je izrazio nadu da je ovo početak saradnje Medicinskog fakulteta u Banjaluci sa nekim od univerziteta u Kini, te podsjetio da je saradnja već ostvarena sa Medicinskim univerzitetom "Tjenđin".

Više informacija u prilogu RTRS-a: https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=374203

 

Pročitaj više...

Log in