Studentska služba

Studentska služba

Studentska služba obavlja sljedeće aktivnosti:

  • upis studenata na 1. godinu studija
  • upis studenata u više semestre
  • ovjera semestra
  • prijava ispita
  • vođenje matičnih knjiga
  • prijem molbi i izdavanje uvjerenja
  • prijem studenata
  • izdavanje različitih dokumenata potrebnih za studente (domovi, krediti, stipendije...)

  Tel. 051/234-100    

Administrativno osoblje fakulteta:  

 Dipl. pravnik Milka Vukmirović, sekretar fakulteta - lok. 112    

Zorica Galić, tehnički sekretar fakulteta - lok. 101  

 Dipl. pravnik Dragoslava Bjelajac, šef studentske službe - lok. 106    

Nada Ančić, referent za stomatologiju i farmaciju - lok. 142    

Branka Galić, referent za medicinu - lok. 140    

Igor Vinčić, referent za zdravstvenu njegu - lok. 143      

Log in