Oftalmologija - M

ISPIT IZ OFTALMOLOGIJE

ISPIT IZ OFTALMOLOGIJE U JANUARU

 

Praktični dio ispita održaće se u četvrtak, 25.01.2018. u 09:00 kod asistenata u Oftalmološkoj poliklinici Klinike za očne bolesti.  

Zainteresovani studenti mogu obaviti predispitne vježbe kod asistenata prema dogovoru.

Pismeni dio ispita održaće se u petak, 26.01.2018. u 08:00 u Seminarskoj sali Klinike za očne bolesti. Rezultati pismenog dijela ispita će biti saopšteni istog dana u 10:00.

Usmeni ispit će se održati u ponedeljak, 29.01.2018.

Ispitne prijave predati na vrijeme u Studentskoj službi Medicinskog fakulteta, a indekse  kod sekretarice Klinike za očne bolesti najkasnije do 25.01.2018. do 08:30.

Za apsolvente i studente starog plana i programa ispitni rokovi će se održavati svakog mjeseca osim avgusta. 

Za studente koji studiraju prema bolonjskom procesu ispitni rokovi se održavaju u zakonom predviđenim terminima.

Obavezna literatura i ispitna pitanja su navedeni na web stranici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

 

Šef Katedre za oftalmologiju

Prof. dr Milka Mavija

Log in