Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom – S - SPP

Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom – S - SPP

Naziv predmeta

OTORINOLARINGOLOGIJA SA MAKSILOFACIJALNOM HIRURGIJOM

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond ččasova

obavezni

XI

4

45(1+2)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Hirurgija i pedijatrija
Ciljevi izučavanja predmeta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Slobodan Spremo, docent, Šef katedre, Sanja Špirić, docent,Dmitar Travar, viši asistent, Mirjana Gnjatić, viši asistent, Zorica Novaković, asistent, Predrag Špirić, stručni saradnik                                                                                                                                                                           
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Nedelja

II Nedelja

III Nedelja

IV Nedelja

V Nedelja

VI Nedelja

VII Nedelja

VIII-IX Nedelja

X Nedelja

XI  Nedelja

XII-XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XXIII Ned.

 
KONGENTITALNE MALFORMACIJE UHA, POVREDE SPOLjNOG I SREDNjEG UHA AKUTNA ZAPALjENjA SREDNjEG UHA I KOMPLIKACIJE HRONIČNA ZAPALjENjA SREDNjEG UHA  BOLESTI FACIJALNOG ŽIVCA I OBOLjENjA LABIRINTA TUMORI SPOLjNOG SREDNjEG I UNUTRAŠNjEG UHA MALFORMACIJE I POVREDE NOSA I FRONTOETMOIDNE REGIJE ZAPALjENjA NOSA I PARANAZALNIH SINUSA TUMORI NOSA I PARANAZALNIH SINUSA PLjUVAČNE  ŽLIJEZDE i USNA DUPLjA UPALE ŽDRIJELA I TONZILA TUMORI ŽŽDRIJELA MALFORMACIJE LARINKSA, POVREDE LARINKSA I VRATA AKUTNE I HRONIČNE UPALE LARINKSA TUMORI LARINKSA STRANA TIJELA TRAHEJE I BRONHA, FONIJATRIJA Seminar, repetitorijum i diskusija tema predavanja  i vježbi iz otorinolaringologije.

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:4 h 40/30 = 5 sati Struktura opterećenja: 1 sat predavanja 2 sata vježbi 2 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 5 h 15 = 75 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra):2 h 5 = 10 sati Ukupno opterećenje za predmet: 4 h 30 sati =120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 35 sati Struktura opterećenja 75 sati (nastava) + 10 sati (priprema) + 35 sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da poha|aju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
1. Uxbenik: Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom, Urednik Radomir Radulovićć Izdavač: Univerzitet u Beogradu 2004. 2. Pomoćni uxbenik: Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom, Urednik Petar Stefanović, Izdavač: Univerzitet u Beogradu 1994. 3. Praktikum za vježbe iz otorinolaringologije, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu 1996.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno, Kolokviji do 40 bodova maksimalno Završni ispit do 50 bodova maksimalno. Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebna naznaka za predmet: Za uspjeh u savladavanju praktične i teorijske nastave iz otorinolaringologije potrebno je prethodno znanje iz: anatomije, patofiziologiije, patološke anatomije, fiziologije i histologije sa embriologijom  
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc.dr Sanja Špirić
Napomena:

Log in