Otorinolaringologija - ZNj

OTORINOLARINGOLOGIJA: Rezultati testa Otorinolaringologija u sestrinstvu - III godina

Rezultati testa:

Ime i prezime

Bodovi

Ocjena

1. Ana Mastilović

14

9

2. Marijana Ćoćkalo

15

10

3. Tanja Špirić

15

10

4. Dejan Đukić

14

9

5. Igor Sljepčević

-----

------

6. Tamara Lukić

13

9

7. Kristina   Rađenović

14

9

8.      Željka Simić

14

9

9. Nevena Stanivuk

14

9

10. Radenka Kovačević

15

10

11. Suzana Zoranović

15

10

12. Anđelka Ljuboja

15

10

13. Momirka Jakovljević

15

10

14. Vedrana Mirić

14

9

15. Miljana Dolić

15

10

16. Aleksandra Kovačević

14

9

17. Gorjana Dukić

14

9

18.Kristina Drljača

15

10

 

Šef katedre,

prof. dr Mirjana Gnjatić

Log in