Patološka fiziologija - M

Ispitni rokovi iz Patološke fiziologije za apsolvente

                                    

                                    

Katedra za Patološku fiziologiju

 

VANREDNI ISPITNI ROKOVI ZA APSOLVENTE

(FARMACIJA; MEDICINA I STOMATOLOGIJA STARI PROGRAM)

 

  • DECEMBAR................................12.12.20219.  
  • MART...........................................12.03.2020.      
  • MAJ ...............................................14.05.2020.

 

OSTALE INFORMACIJE ĆE BITI NAKNADNO OGLAŠENE

 

 

Banja Luka, 14.11.2019.                                                             ŠEF KATEDRE

                                                                                                    Prof. dr Nela Rašeta Simović

Log in