Patološka fiziologija - M

Obavještenje za studente Patološke fiziologije

Katedra za Patološku fiziologiju

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

NASTAVA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE, PREDAVANJA I VJEŽBE, ĆE POČETI 24.02.2020. PO RASPOREDU.

 

 

 

 

Banja Luka, 12.02.2020.                                                         ŠEF KATEDRE

                                                                                                 Prof. dr Nela Rašeta Simović    

Log in