Patološka fiziologija - M

Plan i raspored predavanja i vježbi iz Patološke fiziologije

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра за Патолошку физиологију

 

Школска година

Предмет

Шифра предмета

Студијски програм

Циклус студија

Година студија

Семестар

Број студената

Број група за вјежбе

2019/2020.

Патолошка физиологија

 

МЕДИЦИНА

Интегрисани

Трећа

VI

90

8

ПЛАН И РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА

Седмица

Предавање

Тематска јединица

Дан

Датум

Вријеме

Мјесто одржавања

Ч

Наставник

I

П1

-          Поремећаји кардиоваскуларног система I

Сриједа

26.02.2020.

13:00 – 14:30

Амфитеатар Медицинског факултета

2

Доц. др Милорад Вујнић

II

П2

-          Поремећаји кардиоваскуларног система II

Сриједа

04.03.2020.

13:00 – 14:30

Амфитеатар Медицинског факултета

2

Доц. др Милорад Вујнић

III

П3

Поремећаји црвене крвне лозе

Сриједа

11.03.2020.

13:00 – 14:30

Амфитеатар Медицинског факултета

2

Проф. др Нела Рашета Симовић

IV

П4

Поремећаји респираторног система

Сриједа

18.03.2020.

13:00 – 14:30

Амфитеатар Медицинског факултета

2

Доц. др Милорад Вујнић

V

П5

Поремећаји бијеле крвне лозе

Сриједа

25.03.2020.

13:00 – 14:30

Амфитеатар Медицинског факултета

2

Проф. др Нела Рашета Симовић

VI

П6

Поремећаји хемостазе

Сриједа

01.04.2020.

13:00 – 14:30

Амфитеатар Медицинског факултета

2

Проф. др Нела Рашета Симовић

VII

П7

Поремећаји функције гастроинтестиналног система I

Сриједа

08.04.2020.

13:00 – 14:30

Амфитеатар Медицинског факултета

2

Доц. др Милорад Вујнић

VIII

П8

Поремећаји функције гастроинтестиналног система II

Сриједа

15.04.2020.

13:00 – 14:30

Амфитеатар Медицинског факултета

2

Доц. др Милорад Вујнић

IX

П9

Патофизиологија хепатобилијарног система

Сриједа

22.04.2020.

13:00 – 14:30

Амфитеатар Медицинског факултета

2

Проф. др Нела Рашета Симовић

X

П10

Поремећаји функције бубрега и мокраћног система I

Сриједа

29.04.2020.

13:00 – 14:30

Амфитеатар Медицинског факултета

2

Проф. др Нела Рашета Симовић

XI

П11

Поремећаји функције бубрега и мокраћног система II

Сриједа

06.05.2020.

13:00 – 14:30

Амфитеатар Медицинског факултета

2

Проф. др Нела Рашета Симовић

XII

П12

Поремећаји функције централног нервног система

Сриједа

13.05.2020.

13:00 – 14:30

Амфитеатар Медицинског факултета

2

Доц. др Милорад Вујнић

XIII

П13

Поремећаји функције perifernog нервног система

Сриједа

20.05.2020.

13:00 – 14:30

Амфитеатар Медицинског факултета

2

Доц. др Милорад Вујнић

XIV

П14

Поремећаји локомоторног система

Сриједа

27.05.2020.

13:00 – 14:30

Амфитеатар Медицинског факултета

2

Проф. др Нела Рашета Симовић

XV

П15

Тест колоквиј II

Сриједа

03.06.2020.

13:00 – 14:30

Амфитеатар Медицинског факултета

2

Проф. др Нела Рашета Симовић

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч - Часова

 

ПЛАН ВЈЕЖБИ

Седмица

Вјежба

Тип вјежбе

Тематска јединица

I

В1

ТВ +ПВ

Функционално испитивање кардиоваскуларног система I

-основи електрокардиографије

-одређивање фреквенције и ритма срцчаног рада

-поремећаји срчаног ритма

- приказ случаја

II

В2

ТВ+ПВ

Функционално испитивање кардиоваскуларног система II

-одређивање електричне осовине срца

-одређивање хипертрофије преткомора и комора срца

-електрокадиграфска и биохемијска дијагностика инфаркта миокарда

-ергометрија

- приказ случаја

III

В3

ТВ+ ПВ

Функционално испитивање црвене крвне лозе

-еритроцитопоеза, ретикулоцити

-поремећаји еритроцитне лозе (анемија и еритроцитозе)

-дијагностика поремећаја црвене крвне лозе

-сидеропенијска и мегалобластна анемија-анализа препарата

- приказ случаја

IV

В4

ТВ+ПВ

Функционално испитивање бијеле крвне лозе

-леукоцитопоеза

-диференцијална крвна слика и дијагностика поремећаја бијеле крвне лозе

-акутна лимфатичка и хронична мијелоидна леукемија: анализа препарата

- приказ случаја

V

В5

ТВ+ПВ

Функционално испитивање хемостазног система I

-функцијске одлике и механизми дјеловања хемостазног система

-капиларопатије-тест капиларне отпорности

-тромбоцитопоеза, функционалне морфолошке карактеристике тромбоцита

-поремећаји тромбоцитне лозе

-вријеме крварења по Дјуку; тромбоцити-препарат

- приказ случаја

VI

В6

ТВ+ПВ

Функционално испитивање хeмостазног система II

-механизми коагулације и антикоагулације

-урођени и стечени поремећаји механизма коагулације

-урођени и стечени поремећаји механизма антикоагулације

-ПВ,АПТТ

- приказ случаја

VII

В7

ТВ+ ПВ

Функционално испитивање дигестивног система I

Функционално испитивање егзокриног панкреаса

-одређивање секреције егзокриног панкреаса

-акутни и хронични панкреатитис

-одређивање активности амилазе у урину

-интерпретација патолошког налаза

- приказ случаја

VIII

В8

ТВ + ПВ

Функционално испитивање дигестивног система II

-метаболизам билирубина

-поремећаји метаболизма билирубина и интерпретација патолошког налаза

-доказивање директног и индиректног билирубина у серуму

-доказивање билирубина, уробилиногена и уробилина у урину

- приказ случаја

IX

В9

ТВ + ПВ

Функционално испитивање уропоетског система I

-физикални преглед урина

-хемијска анализа урина помоћу тест тракица

-седимент урина:микроскопски преглед

-интерпретација патолошког налаза

- приказ случаја

X

В10

ТВ + ПВ

Функционално испитивање уропоетског система II

-азотне материје

-одређивање дилуционе и концентрационе способности бубрега

-бубрежни клиренси

-одређивање концентрације креатинина у урину и клиренса креатинина

- приказ случаја

XI

В11

ТВ + ПВ

Функционално испитивање респираторног система

-поремећаји вентилације, дифузије и перфузије плућа

-испитивање вентилацијске функције плућа-мала спирометрија (анализа спирограма и

интерпретација патолошког налаза)

- анализа поремећаја АБ равнотеже код поремећаја вентилације

- приказ случаја

XII

В12

ТВ + ПВ

Функционално испитивање нервног система – СЕМИНАР

-основи патофизиологије нервног система

-анализа цереброспиналне течности

-основе ЕЕГ–а и осталих функционалних дијагностичких метода нервног система

- приказ случаја

XIII

В13

ТВ + П

Колоквији, провјера знања и вјештина

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста, ТВ – Теоријска вјежба, ПВ – Практична вјежба

 

РАСПОРЕД ВЈЕЖБИ

Група

Дан

Вријеме

Мјесто одржавања

Ч

Сарадник

Г V

Г III

Понедељак

10:45 -13:00

13:00 - 15:15

Практикум за

патолошку физиологију

6

Мр сц. Татјана Миливојац, виши асс.

Мр сц. Алма Пртина, виши асс.

Г VIII

Г I

Г VII

Уторак

08:00 - 10:15

10:15 - 12:30

12:30 - 14:15

Практикум за

патолошку физиологију

9

Мр сц. Алма Пртина, виши асс.

Доц. др сц. Милорад Вујнић

Доц. др сц. Милорад Вујнић

Г II

Сриједа

10:15- 12:30

Практикум за

патолошку физиологију

3

Мр сц. Татјана Миливојац, виши асс.

Г IV

Г VI

Петак

11:15 - 13:30

13:30 - 15:45

Практикум за

патолошку физиологију

6

Мр сц. Алма Пртина, виши асс.

Мр сц. Татјана Миловајац, виши асс.

Г1, Г2, Г3, Г4 – Група прва, Група друга, Група трећа, Група четврта, Ч – Часова

Бања Лука, 17.02.2020.                                                                                                                                                                     ШЕФ КАТЕДРЕ:

                                                                                                                                                       Проф. др Нела Рашета Симовић

 

                                                                                                                                          

Log in