Patološka fiziologija - M

Termini za kolokviranje iz Patološke fiziologije

OBAVJEŠTENJE:

(Obavještenje se odnosi za studente predhodnih generacija)

 

Termini za kolokviranje su: srijeda, 03.06. četvrtak, 04.06. i petak, 05.06 2020. u terminu od 10,00 do 11,00 časova.

Log in