Patološka fiziologija - M

Raspored polaganja ispita iz Patološke fiziologije -junski rok

PROF. DR NELA RAŠETA SIMOVIĆ - PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA JUNSKI ROK

 

PONEDELJAK, 29.06.2020. STOMATOLOGIJA

U 9,00 časova:                                                                             U 11,00 časova:

 1. JURIŠKOVIĆ IVONA                                                  1. MARTINOVIĆ KLARA
 2. KVOČKA BILJANA                                                       2. MARUŠIĆ BARBARA
 3. KOKOTOVIĆ NIKOLINA
 4. KOMLEN DEJANA

 

UTORAK, 30.06.2020. MEDICINA

U 9,00 časova (PRAKTIKUM)                                        U 12,00 časova(KANCELARIJA)

 1. BEČIĆ RAISA                                                         1. VUJNIĆ TAMARA
 2. VIDOVIĆ VEDRAN                                                  2. ĐURIĆ RADOVAN
 3. DROBNJAK TAMARA                                               3. STJEPANOVIĆ MARKO
 4. ĐURIČIĆ MIRJANA                                              U 14,00 časova(KANCELARIJA)
 5.                                                                             1. GVERO MILENA
 6.                                                                             2. SUBOTIĆ TANJA

 

SRIJEDA, 01.07.2020. FARMACIJA (KANCELARIJA)

 

U 9,00 časova:

 1. BLAGOJEVIĆ MARIJA
 2. KOVAČEVIĆ ALEKSANDRA
 3. PEKEZ JOVANA

SRIJEDA, 01.07.2020. u 11,00 časova BIOHEMIJSKI TESTOVI U PATOFIZIOLOGIJI MEDICINA:

INDEXE ZA UPIS OCJENE DONIJETI LABORANTICI U PRAKTIKUM DO 11,00 č

 

NAPOMENA: NA ISPITU SU OBAVEZNE MASKE, A STUDENTI KOJI POLAŽU PRAKTIČNI ISPIT PORED MASKE MORAJU IMATI I RUKAVICE !!!

Log in