Patološka fiziologija - M

Raspored polaganja ispita iz Patološke fiziologije -ispitivač : Prof.dr Darko Golić-junski rok

PROF. DR DARKO GOLIĆ - PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA JUNSKI ROK

PONEDELJAK, 29.06.2020. STOMATOLOGIJA U 13,00 časova (Praktikum za patološku fiziologiju):

 1. Preradović Valentina
 2. Salkičević Nora
 3. Šantić Valentina
 4. Toroman Tanja - usmeni
 5. Pavlović Mitrović Doris ..................... stari program
 6. Škorić Vesna   - usmeni

UTORAK, 30.09.2020. MEDICINA U 13,30 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. Zrnić Milica
 2. Jurišić Nikola
 3. Milovanović Teodora
 4. Moskić Dušana
 5. Kaurin Zoran................. stari program
 6. Mršić Nataša - usmeni
 7. Kenjalo Lazar - usmeni

SRIJEDA, 01.07.2020. ZDRAVSTVENA NJEGA 16 - PRAKTIČNI ISPIT

U 9,00 časova:                                                                  U 11,30 časova:

 1. Garić Gorana                                                         1. Kežić Andreja
 2. Grujić Damjana                                                     2. Lojić Zorana
 3. Dolić Rada                                                           3. Prodanović Zagorka
 4. Draganić anastasija                                               4. Ristić Dajana
 5. Japić Jelena                                                           5. Savković Katarina

STUDENTI ZDRAVSTVENE NJEGE KOJI MAJU POLOŽEN PRAKTIČNI ISPIT OD RANIJE (VRIJEDI 1 GODINU) I STUDENTI KOJI SAD POLOŽE PRAKTIČNI ISPIT U JUNSKOM ROKU MOGU IZAĆI NA TEST 06.07.2020., PONEDELJAKU 8,30 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

STUDENTI ZDRAVSTVENE NJEGE KOJI POLOŽE TESTOVE TREBAJU DONIJETI INDEXE ZA UPIS OCJENE KOD LABORANTICE 07.07.2020., UTORAK, DO 10 ČASOVA.

 

NAPOMENA: NA ISPITU SU OBAVEZNE MASKE, A STUDENTI KOJI POLAŽU PRAKTIČNI ISPIT PORED MASKE MORAJU IMATI I RUKAVICE !!!

Log in