Patološka fiziologija - M

Spisak studenata koji polažu ispit iz Patološke fiziologije za avdustovski ispitni rok-Prof.dr Darko Golić

PROF. DR DARKO GOLIĆ - PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA AVGUSTOVSKI ROK

ČETVRTAK, 20.08.2020. STOMATOLOGIJA, U 12,00 časova (Praktikum za patološku fiziologiju):

  1. Botić Tijana                        3. Kvočka Biljana
  2. Petrušić Anđela                   4. Šikman Nikolina

PETAK, 21.08.2020. MEDICINA U 11,30 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju):

  1. Dedić Esad
  2. Konta Martina
  3. Malbašić Danijel
  4. Bečić Raisa

PONEDELJAK, 24.08.2020. MEDICINA U 11,00 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju)

U 9,00 časova:                                                               

  1. Đuričić Mirjana
  2. Moskić Dušana
  3. Horvat Emina
  4. Čavić Jelena

STUDENTI ZDRAVSTVENIH STUDIJA KOJI IMAJU POLOŽEN PRAKTIČNI ISPIT (VRIJEDI 1 GODINU) MOGU IZAĆI NA TEST 24.08.2020., PONEDELJAK U 11,30 časova, Amfiteatar Medicinskog fakulteta

STUDENTI ZDRAVSTVENIH STUDIJA KOJI POLOŽE TESTOVE TREBAJU DONIJETI INDEXE ZA UPIS OCJENE KOD LABORANTICE U UTORAK, 25.08.2020.DO 11,00 ČASOVA.

 

NAPOMENA: NA ISPITU SU OBAVEZNE MASKE.

 

 

Banja Luka, 18.08.2020.                                                                Prof. dr Darko Golić      

Log in