Patološka fiziologija - M

Raspored polaganja ispita iz Patološke fiziologije -septembar II- Prof.dr Nela Rašeta Simović

PROF. DR NELA RAŠETA SIMOVIĆ - PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA SEPTEMBAR II

PETAK,19.09.2020. MEDICINA:

U 9,00 časova (PRAKTIKUM):                                          

  1. BEATOVIĆ OGNJEN
  2. MARJANOVIĆ DAJANA
  3. MEDIĆ MILAN
  4. POPOVIĆ MILIJANA
  5. KENJALO LAZAR................usmeni

PONEDELJAK, 21.09.2020. MEDICINA:                  

U 9,00 časova (PRAKTIKUM)                                            

  1. TEPAVČEVIĆ ANA
  2. ĆETOJEVIĆ MILICA
  3. ČAVIĆ JELENA ....................usmeni, stari program                                                                                                                       

PONEDELJAK, 21.2020.2020. ZDRAVSTVENI STUDIJI:

U 11,00 časova (PRAKTIKUM):

ZNJ16: 1. LOJIĆ ZORANA, 2. SAVKOVIĆ KATARINA

RADIOTERAPIJA: 1. VIDOVIĆ MAHAILA

TEST ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE (MOGU IZAĆI STUDENTI KOJI SU POLOŽILI PRAKTIČNI ISPIT) ĆE BITI U SRIJEDU, 23.09.2020. U 11,00 U PLAVOJ SALI MEDICINSKOG FAKULTETA

UPIS OCJENE ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE: ČETVRTAK, 24.09.2020. U 10 časova. Indexe donijeti laborantici prije 10,00 časova.

 

BIOHEMIJSKI TESTOVI U PATOFIZIOLOGIJI MEDICINA:

INDEXE ZA UPIS OCJENE DONIJETI LABORANTICI U SRIJEDU,23.09.2020. U PRAKTIKUM DO 11,00 č

NAPOMENA: NA ISPITU SU OBAVEZNE MASKE!!!

Banja Luka, 17.09.2020.                                  Prof. dr Nela Rašeta Simović

Log in