Patološka fiziologija - M

Raspored polaganja ispita iz Patološke fiziologije za septembar II-Prof.dr Darko Golić

PROF. DR DARKO GOLIĆ - PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA SEPTEMBAR II                  

PETAK, 19.09.2020. MEDICINA U 12,30 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju):

  1. Galić Ana                           2.Vidović Vedran
  2. Savanović Marko               4.Tepić Tijana
  3. Horvat Emina                     6. Čaušević Denis
  4. Bečić Raisa.......usmeni     8. Konta Martina

PONEDELJAK, 21.09.2020. STOMATOLOGIJA U 12,30 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju)                                                        

1.Babić Dimitrije                   2. Vučković Helena

3.Živković Darko                   4. Mitrović Milica

5.Čolić Dunja

PONEDELJAK, 21.09.2010. FARMACIJA, U 14,00 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju)

 

1.Babić Nikolina

2.Bjeljac Marija

  1. Stevanović Stela

STUDENTI ZDRAVSTVENIH STUDIJA KOJI IMAJU POLOŽEN PRAKTIČNI ISPIT (VRIJEDI 1 GODINU) MOGU IZAĆI NA TEST 23.09.2020., UTORAK U 11,00 časova, PLAVA SALA MEDICINSKOG FAKULTETA.

STUDENTI ZDRAVSTVENIH STUDIJA KOJI POLOŽE TESTOVE TREBAJU DONIJETI INDEXE ZA UPIS OCJENE KOD LABORANTICE U ČETVRTAK , 24.09.2020. DO 10,00 ČASOVA.

 

NAPOMENA: NA ISPITU SU OBAVEZNE MASKE.

 

 

Banja Luka, 17.09.2020.                                                                Prof. dr Darko Golić      

 

 

 

Log in