Patološka fiziologija - M

Raspored polaganja ispita iz Patološke fiziologije za septembar II Doc.dr Milorad Vujnić

DOC. DR MILORAD VUJNIĆ - PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA SEPTEMBAR II    

           

PETAK, 19.09.2020. STOMATOLOGIJA U 14.00 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju):

  1. Marija Antonić                   2.Tijana Botić
  2. Bojana Dragić                    4.Dejan Knežavić
  3. Belmina Fejzić                   6. Nikolina Šikman

PONEDELJAK, 21.09.2020. FARMACIJA U 10.00 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju)                                                      

1.Beuk Aleksandra                   2. Katarina Radmanović

UTORAK, 22.09.2010. MEDICINA, U 10,00 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju)

  1. Stefan Božić
  2. Srđan Grujić
  3. Miloš Malešević
  4. Lazar Pavlović
  5. Srđan Stanić
  6. Dražana Tešanović
  7. Predrag Cvijetić

STUDENTI ZDRAVSTVENIH STUDIJA KOJI IMAJU POLOŽEN PRAKTIČNI ISPIT (VRIJEDI 1 GODINU) MOGU IZAĆI NA TEST 23.09.2020., UTORAK U 11,00 časova, PLAVA SALA MEDICINSKOG FAKULTETA.

STUDENTI ZDRAVSTVENIH STUDIJA KOJI POLOŽE TESTOVE TREBAJU DONIJETI INDEXE ZA UPIS OCJENE KOD LABORANTICE U ČETVRTAK , 24.09.2020. DO 10,00 ČASOVA.

 

NAPOMENA: NA ISPITU SU OBAVEZNE MASKE.

 

 

Banja Luka, 17.09.2020.                                                                Doc. Dr Milorad Vujnić

 

Log in