Patološka fiziologija - M

obavještenje o početku nastave u VI semestru-patološka fiziologija

Predavanja iz Patološke fiziologije u VI semestru šk 2017/2018 god počinju ode26.02.2018 god,a vježbe od  05.03.2018 god po zvaničnom rasporedu.

Log in