Patološka fiziologija - M

PRIJEDLOG TEMA ZA DIPLOMSKE RADOVE NA KATEDRI ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU ZA STUDIJSKI PROGRAM MEDICINA

PRIJEDLOG TEMA ZA DIPLOMSKE RADOVE NA KATEDRI ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU ZA STUDIJSKI PROGRAM MEDICINA

  1. Analiza faktora rizika za osteoporozu kod pacijenata Kabineta za osteoporozu ZZFMR „ dr Miroslav Zotović“ Banjaluka      MENTOR: Prof.dr Nela Rašeta
  1. Patofiziološka osnova bola       MENTOR: Prof.dr Darko Golić
  1. Značaj i učestalost sindrma kubitalnog kanala             MENTOR: Doc.dr Milorad Vujnić

 

Banjaluka, 19.03.2018 god .                                                                                     Šef  katedre

                                                                                                                         Prof.dr Nela Rašeta

Log in