Patološka fiziologija - M

Spisak studenata za polaganje usmenog dijela ispita iz patološke fiziologije

Katedra za Patološku Fiziologiju

06.09.2018. godine

RASPORED POLAGANJA ISPITA NA SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU

ISPITIVAČ PROF DR D.Golić

Ponedeljak, 10.09. 2018.U 13 SATI

  1. GARAČA MARIJA....................MEDICINA
  2. ZRILIĆ SOFIJA
  3. BAJRIĆ SANDA
  4. MAJSTOROVIĆ MILAN
  5. MARIĆ STEFAN

                                                                           PROF DR D.GOLIĆ

Log in