Patološka fiziologija - M

Spisak studenata za usmeni dio ispita iz patološke fiziologije JANUARSKI ROK

SPISAK STUDENATA ZA USMENI DIO ISPITA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE

                                                                       JANUARSKI ROK

ISPITIVAČ: Prof.dr Darko Golić

PETAK,01.02.2019 U 13,00 ČASOVA

1.       BOJIĆ SLAĐANA.................................FARMACIJA

2.       LJUBIČIĆ VEDRAN

3.       RADIĆ LJILJANA

4.       BOJINOVIĆ SNJEŽANA

5.       DAMJANOVIĆ ALEKSANDRA

PETAK,01.02.2019 U 14,00 ČASOVA

1.       BUKOVICA SAVO...............................MEDICINA

2.       ČANKOVIĆ MARKO

3.       MILANOVIĆ SANJA

4.       ČEKIĆ DENIS

Log in