Propedevtika i zdravstvena njega u kliničko-bolničkoj praksi

PROPEDEVTIKA- Rezultati testa

Medicinski fakultet Banja Luka

Katedra Zdravstvene njege

Školska godina: 2016/17

Predmet: Propedevtika i zdravstvena njega u kliničko bolničkoj praksi

IV semestar

Rezultati testa br. 2.održanog 02. 06. 2017. godine

Redni broj

Ime i prezime studenta

Broj bodova

1.

Bešić Saudina

18

2.

Tatarević Alisa

19

3.

Đekanović Radmila

19

4.

Cvijanović Jelena

18

5.

Tavinović Zorana

17

6.

Kovačević Radenka

18

7.

Rodić Marina

18

8.

Slijepčević Igor

16

9.

Đurić Ljiljana

17

10.

Vukajlović Žaklina

19

11.

Zoranović Suzana

16

12.

Kuzmanović Miloš

16

13.

Mikanović Maja

16

14.

Stevanović Stefan

19

15.

Mastilović Ana

17

16.

Udovičić Jovana

18

17.

Dukić Gorjana

19

18

Đurđević Stefan

19

19.

Lukić Tamara

16

20.

Đukić Dejan

16

21.

Ljuboja Anđelka

16

22.

Jakovljević Momirka

16

23.

Vasić Nataša

18

24.

Drakulić Dragana

13

25.

Radaković Stefan

14

26.

Kremenović Aljoša

14

                      

                                                                                      Nastavnik: Prof. dr  Z. Mavija

Log in