Psihijatrija - M

Psihijatrija-Medicina-početak predavanja i vježbi

Predavanja iz Psihijatrije za studente Medicine počinju u ponedeljak, 16. 10. 2018. godine,u Amfiteatru Medicinskog fakulteta, u 17,30- 18,15h, a vježbe u četvrtak, 20. 10. 2018. godine od 8,30-10,00 h na Klinici za psihijatriju.

Log in