Radiološka dijagnostika i radiografske tenike II - R

Radiološka dijagnostika i radiografske tenike II - R

Naziv predmeta

RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA I RADIOGRAFSKE TENIKE II

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
 

obavezni

VI

 8

8 (4+4)/80

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof dr Dragan Stojanov, prof.dr Slađana Petrović, prof dr Zoran Radovanović, dr Saša Vujnović

Uslovljenost drugim predmetima

Oblik uslovljenosti

Nije uslovljen

 

Ciljevi izučavanja predmeta je sticanje znanja i vještina o vrstama i načinu primjene kontrastnih sredstava u radiodijagnostici, metodama rendgenskog pregleda digestivnog trakta, hepatobilijarnog trakta i urogenitalnog trakta.

Ishod učenja (stečena znanja): Usvojena znanja i osposobljenost će omogućiti  profesionalno i aktivno učestvovanje u timu zdravstvenih radnika odgovornih za  izvođenje rendgenskih dijagnostičkih procedura vezanih za digestivnu cijev i urogenitalni trakt.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava:

Kontrastna sredstva, definicija, podjela. Neželjena dejstva prilikom primene jodnih kontrastnih sredstava, prevencija, terapija. Nativni snimci abdomena, tehnike izvođenja i osnovni patološki nalazi. Kontrastni pregledi digestivnog trakta, monokontrastni i sa dvojnim kontrastom. Akt gutanja, pregled jednjaka, gastroduodenuma, pasaža tankog crjeva i enterokliza, pasaža debelog crjeva i irigografija. Pregled hepatobilijarnog trakta i pankreasa: intravenska holegrafija, intra i postoperativna i holangiografija kroz T-dren, PTC i ERCP. Sijalografija. Fistulografija.
Nativni snimci urotrakta, tehnike izvođenja i osnovni patološki nalazi. Kontrastni pregledi urogenitalnog trakta: ekskretorna urografija sa modifikacijama, retrogradna i anterogradna urografija, uretrocistografija. Histerosalpingografija i deferentovezikulografija.
Svakom poglavlju pripada: priprema pacijenta, tehnika izvođenja, indikacije i kontraindikacije, rendgen anatomija i osnovni patološki nalazi, kao i poređenje sa novim dijagnostičkim metodama (angiografije, UZ, KT, MR) i njihovom domenu primene.

Praktična nastava:

Upoznavanje sa jodnim kontrastnim sredstvima, mjerama zaštite od alergijskih reakcija i neophodnom antišok terapijom. Priprema pacijenta za pojedine preglede i tehnike aplikacija različitih KS.Upoznavanje sa tehnikama i praktično izvođenje kontrastnih pretraga digestivnog trakta. Upoznavanje sa tehnikama i praktično izvođenje kontrastnih pretraga urogenitalnog trakta. Uvježbavanje rendgen anatomije uz pomoć zbirke filmova, kao i osnovnih patoloških nalaza.

 

Metoda nastave i savladavanje gradiva: Predavanja , vježbe, praktičan rad.. Vježbe i praktični rad se izvode u radiodijagnostičkoj ustanovi opremnjenoj savremenim radiodijagnostičkim uređajima, gdje studenti samostalno rade pod mentorstvom nastavnika/saradnika. 

Literatura:

1. M.Šarić:Tehnike i metode u radiologiji,Veterinarski zavod, Dr Vaso Butozan,Banjaluka
1998.
2. Goldner B. , Sagić D. : Klinička radiologija kardiovaskularnog
sistema, Medicinski fakultet, Beograd; 2002.

 

Oblici provjere znanja:kolokvij, seminarski rad, ispit

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Aktivnosti

10

Usmeni

50

100

Kolokvij

15

   

Seminarski rad

25

   

Posebna naznaka za predmet.

Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr sci med. Saša Vujnović

 

 

Log in