Socijalna medicina - ZNj

Промоција здравља (Социјална медицина)- Здравствена њега- II година, ЈУНСКО-ЈУЛСКИ РОК, 2019.

Катедра Социјалне медицине

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЊЕГЕ

 Здравствена њега- II година

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЊЕГЕ

II година Здравствена њега-предмет: Промоција здравља (Социјална медицина)

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ  ИСПИТНИ РОК

  1. ЈУН 2019. година у 15:30 (тест)  амфитеатар Медицинског факултета Универзитета Бања Лука

    04. ЈУЛ 2019. година у 15:30 (тест) амфитеатар Медицинског факултета Универзитета Бања Лука

Log in