Farmacija

Rezultati kolokvijuma iz farmakognozije održanog 05.09.19

1 Farmakognozije 1(mikroskopija) Valentina Radaković 1407/15 38
2 Stefan Milankovic 1439/16 34
3 Ranka Lukic 1424/15 32
4 Marija Bajic 1462/16 35
5 Dženita Hodžić 1444/16 40
6 Maja Janković 1446/16 38
7 Aleksandra Gugunovic 1313/13 29
8 Doris Jukić 980/09 29
9 Nina Popović 1443/16 34
10 Ana Petković 1450/16 odustala
11 Jelena Gotovac 1320/13 nije izašla
1 Farmakognozije 2 Andrea Dojčinović 1403/2015 27
2 Stela Stevanovic 1475/16 13
3 Staša Tubić 1358/14 28
4 Ljubica Čolić 1459/16 22
5 Nataša Milosavac 1329 23
6 Katarina Džogazović 1389/15 22
7 Petra Nikšić 1369 nije izašla

Log in