Logo
Odštampajte ovu stranicu

Toksikologija, rezultati ispita

Rezultati ispita iz Tksikologije održanog 2.9.2019.

Perišič Ivana 6

Ćosović Hristina 8

Svjetlanović Željka 9

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.