Farmacija

Oavještenje o drugom septembarskom ispitnom roku iz patološke fiziologije

Katedra za patološku fiziologiju

                                                         OAVJEŠTENJE

                                    ZA DRUGI SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK        

  • PREDISPITNE VJEŽE ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK,12.09.2019. U 12.00 ČASOVA.
  • INDEKSE I PRIJAVE DONIJETI KOD LABORANTA U PETAK,13.09.2019 OD 10,00 DO 12,00 ČASOVA .
  • IZVLAČENJE ISPITIVAČA I PRAKTIČNI DIO ISPITA ĆE BITI U PONEDELJAK,16.09.2019 U 9,30 ČASOVA.                                      

Banja Luka,09.09.2019.                                                                     ŠEF KATEDRE

                                                                                                   Prof.dr Nela Rašeta Simović

Log in