Logo
Odštampajte ovu stranicu

Rezultati kolokvijuma iz farmakognozije održanog 11.09.19

Farmakognozije 2 Doris Jukić 980/09 11
Farmakognozije 2 Katarina Džogazović 1389/15 35
Farmakognozije 2 Stela Stevanovic 1475/16 31
Farmakognozije 2 Zorana Tomić 1396/2015 23
Farmakognozije 2 Valentina Radaković 1407/15 23
Farmakognozije 2 Stefan Milankovic 1439/16 21
Farmakognozije 2 Marija Bajic 1462/16 23
Farmakognozije 1(mikroskopija) Sofija Smiljanic 1454/16 35
Farmakognozije 2 Nina Popović 1443/16 25
Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.