Farmacija

Rezultati ispita održanog 16.10.2019

          Ocjena
1 Farmakognozija (stari program) Ivana Bakić 393/02 5
2 Farmakognozija (stari program) Jelena Kučuk 360/2002 5
           
1 Farmakognozija 1 Tatjana Kasalović 1263/13 7
2 Farmakognozija 1 Valentina Radaković 1407/15 8
4 Farmakognozija 1 Maja Janković 1446/16 10
5 Farmakognozija 1 Ksenija Brenjo 1431/15 5
           
1 Farmakognozija 2 Jelena Bojić 1353/14 5
2 Farmakognozija 2 Sofija Smiljanić 1454/16 9
3 Farmakognozija 2 Stefan Milanković 1439/16 7
4 Farmakognozija 2 Nataša Petrović 998/09  
5 Farmakognozija 2 Vesna Kovačević 1236/12 5
6 Farmakognozija 2 Marijana Stojić 1266/13 7
7 Farmakognozija 2 Tamara Prošić 1400/15 8
8 Farmakognozija 2 Karlo Vizjak 1257/12 5
9 Farmakognozija 2 Ljubica Čolić 1459/16 9
10 Farmakognozija 2 Damjana Pavlović 1283/13 7
11 Farmakognozija 2 Marija Bajic 1462/16 8
           
1 Fitoterapija Božana Jevđenić 1378/15 9
2 Fitoterapija Zorana Malinić 1395/15 10
3 Fitoterapija Saška Vuković 1406/15 9

Log in