Logo
Odštampajte ovu stranicu

Toksikologija, ispitni rok!

Usmeni ispit iz Toksikologije će se održati 7.novembra 2019. u 13h i 17.decembra 2019. u 13h.

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.