Farmacija

Medicinska biohemija-Rezultati integralnog kolokvijuma i praktičnog ispita - 02.03.2020.

  REZULTATI INTEGRALNOG KOLOKVIJUMA I PRAKTIČNOG ISPITA ODRŽANOG 02.03.2020.
  PREDMET: OPŠTA BIOHEMIJA
  Student Br.indeksa Integralni kolokvijum Praktični ispit
1 Tihomirović Saška 1495/17 7  
2 Kašiković Milica 1194/12 5  
  PREDMET: MEDICINSKA BIOHEMIJA
1 Trninić Nikolina 1259/12 6  
2 Mićanović Milena 1239/12   13
3 Muhamedagić Kanita 1386/15   13
4 Manojlović Irina 1297/13   11
         
         
         
Oglašeno 07.03.2020.   mr. ph Aljoša Stanković

Log in