Farmacija

Kontinuirana provjera iz Patološke fiziologije

Katedra za Patološku fiziologiju
Medicinski fakultet Banja Luka,
Banja Luka, 28.05.2020.

O B A V J E Š T E NJ E
(KONTINUIRANA PROVJERA ZNANJA)

ZA STUDENTE FARMACIJE, DENTALNE MEDICINE I STOMATOLOGIJE

TERMINI TEST KOLOKVIJA:
 DENTALNA MEDICINA - TEST KOLOKVIJ I I II................15.06.2020.
 FARMACIJA - TEST KOLOKVIJ II..........................................16.06.2020.
 STOMATOLOGIJA - TEST KOLOKVIJ II...............................17.06.2020.

TEST KOLOKVIJI ĆE BITI U AMFITETATRU MEDICINSKOG FAKULTETA, A
TAČNO VRIJEME ĆE BITI NAKNADNO OGLAŠENO.

ŠEF KATEDRE
Prof. dr Nela Rašeta Simović

Log in