Farmacija

Rezultati ispita-Toksikologija

Prezime i ime Ocjena
Janković Maja 7 (sedam) 
Cvijić Tamara 7 (sedam) 
 Kopustenjski Mihaela 5 (pet) 
Dojčinović Dejan 10 (deset) 
Popović Svjetlana 7 (sedam) 
Glamočić Dajana 9 (devet) 
Dedeić Jelena 5 (pet) 
Bijelić Jovana 5 (pet) 

Log in