Farmacija

Rezultati ispita iz Imunologije

RB.

Prezime i ime

broj indeksa

Predispitne aktivnosti (kolokvij, seminar, prisustvo)

Broj bodova ispit 18.6.

ukupno bodova

ocjena

1

Bijelić Milena

1419/15

24

57

81

9 (devet)

2

Femić Nina

1338/14

28

41

69

7 (sedam)

3

Golić Božica

1331/14

28

27

-

Nije položila

4

Nedić Slađan

1411/15

29

55

84

9 (devet)

5

Nosović Dragana

1412/15

24

53

77

8 (osam)

6

Nukić Miljana

1385/15

27

68

95

10 (deset)

7

Rakić Sanja

1382/15

29

65

94

10(deset)

8

Rogić Sanja

1390/15

30

63

93

10 (deset)

9

Stajić Dragana

1397/15

25

67

92

10 (deset)

10

Stojanović Bojana

1399/15

30

66

96

10 (deset)

 

Ukoliko želite da poništite ocjenu, molim da to uradite do petka u 10.00. na

e-mail> maja.travar@kc-bl.com

Upis ocjena će biti u petak 22.6. na Katedri za mikrobiologiju i imunologiju, stara lokacija Medicinskog fakulteta u 13.30.

                                                                                                                Doc. dr Maja Travar

Log in