Farmacija

Rezultati kolokvijuma iz Farmakognozije održanog 29.06.2018

 1. Tihana Jurić   17 poena
 2. Nataša Milosavac 19 poena
 3. Damjana Pavlović   36 poena
 4. Nataša Šarac   26 poena
 5. Svjetlana Simić 34 poena
 6. Jelena Šakotić 31 poen
 7. Dragana Stajić 25 poena
 8. Zorana Malinić 30 poena
 9. Miljana Nukić 25 poena
 10. Nataša Petrović 10 poena
 11. Bojana Stojanović 30 poena
 12. Marija Bjeljac 29 poena
 13. Sanja Rakić 28 poena

Log in