Farmacija

Rezultati kolokvijuma iz farmakognozije održanog 04.09.2018

Farmakognozija 1

Milosavac Nataša   36

Grbić Danijela 34

Stojić Marijana 26

Bojić Jelena 26

Dragić Đurđica 39

Đurić Nataša  32

Vujaklija Ljiljana  35

Jurić Tihana  23

Mijatović Milica 21

Farmakognozija 2

Muminović Almina 26

Nedić Slađan  28

Mureškić Irma  36

Nosović Dragana  23

Svorcan Marija 17

Log in