Farmacija

Rezultati kolokvijuma iz Farmakognozije održanog 17.09.18

1 Farmakognozije 1(mikroskopija) Ozrenka Jovičić 961/09 20
2 Farmakognozije 1(mikroskopija) Zorana Tomić 1396/15 31
3 Farmakognozije 1(mikroskopija) Hilda Hrekes 1318/13 5
5 Farmakognozije 1(mikroskopija) Doris Jukić 980/09 0
6 Farmakognozije 1(mikroskopija) Tamara Prošić 1400/15 35
7 Farmakognozije 1(mikroskopija) Natasa Trifunovic 1344/14 21
1 Farmakognozije 2 Jelena Bojic 1353/14 18
2 Farmakognozije 2 Danijela Grbić 1360/14 17
3 Farmakognozije 2 Saška Vuković 1406/15 26
4 Farmakognozije 2 Nataša Đurić 1299/2013 8
5 Farmakognozije 2 Đurđica Dragić 1384/15 29
6 Farmakognozije 2 Marijana Stojić 1266/13 22
7 Farmakognozije 2 Milica Mijatović 1156/11 14
8 Farmakognozije 2 Svjetlana Simić 1290/13 24
9 Farmakognozije 2 Bozica Golic 1331/14 25
10 Farmakognozije 2 Jelena Šakotić 1409/15 23
11 Farmakognozije 2 Marija Svorcan 1426/16 21

Log in