Farmacija

Plan i raspored nastave iz predmeta Farmakognozija 1

clip_image002.jpg

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра за ...

 

Школска година

Предмет

Шифра предмета

Студијски програм

Циклус студија

Година студија

Семестар

Број студената

Број група за вјежбе

2018/2019.

Фармакогнозија I

   

Интегрисан I и II

       

ПЛАН И РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА

Седмица

Предавање

Тематска јединица

Дан

Датум

Вријеме

Мјесто одржавања

Ч

Наставник

I

П1

-          Дефиниција предмета. Природне лековите сировине-појам и историјат употребе. Дроге и препарати дрога као сировине за екстракцију фармаколошки активних састојака.

четвртак

18.10.2018.

08.00-10.00

Амфитеатар фармација

2

Проф. др Силвана Петровић

II

П2

Примарни и секундарни метаболизам биљака. Природни фармаколошки активни састојци: класификација на основу хемијске структуре и биосинтетског порекла; основни принципи квалитативне и квантитативне анализе, изоловања, пречишћавања и хемијске карактеризације.

четвртак

18.10.2018.

10.30-12.30

Амфитеатар фармација

2

Проф. др Силвана Петровић

III

П3

Опште о алкалоидима.

петак

19.10.2018.

10.15-11.45

Амфитеатар фармација

2

Проф. др Силвана Петровић

IV

П4

Пиролидински алкалоиди. Тропанолни алкалоиди. Екгонински алкалоиди

петак

19.10.2018.

12.15-14.00

Амфитеатар фармација

2

Проф. др Силвана Петровић

V

П5

Калистегини и пиролизидински алкалоиди. Пиперидински алкалоиди.

уторак

6.11.2018.

08.00-09.30

Амфитеатар фармација

2

Др сц. Милица Дробац, ванр. проф.

VI

П6

Индолизидински и хинолизидински алкалоиди. Пиридински алкалоиди.

уторак

6.11.2018.

09.30-11.00

Амфитеатар фармација

2

Др сц. Милица Дробац, ванр. проф.

VII

П7

Фенилалкиламински алкалоиди. Изохинолински алкалоиди. Бисбензилтетрахидро-изохинолински алкалоиди.

уторак

6.11.2018.

11.00-12.30

Амфитеатар фармација

2

Др сц. Милица Дробац, ванр. проф.

VIII

П8

Апорфински, протоберберински, протопински, бензофенантридински, павински алкалоиди.

среда

7.11.2018.

08.00-10.00

Амфитеатар фармација

2

Др сц. Милица Дробац, ванр. проф.

IX

П9

Морфинански (изохинолинско-фенантренски), бензилизохинолински, фталидизохинолински и остали алкалоиди опијумског мака. Монотерпенско-бистетрахидроизохинолински алкалоиди.

среда

7.11.2018.

10.30-12.30

Амфитеатар фармација

2

Др сц. Милица Дробац, ванр. проф.

X

П10

Трополонски алкалоиди. Једноставни индолни алкалоиди. Ерголински алкалоиди.

петак

16.11.2018.

10.30-12.00

Семинарска сала фармација

2

Доц. др Мирјана Марчетић

XI

П11

Бета-карболински алкалоиди. Бинарни индолни алкалоиди. Остали индолни алкалоиди. Хинолински алкалоиди.

петак

16.11.2018.

12.15-14.00

Семинарска сала фармација

2

Доц. др Мирјана Марчетић

XII

П12

Имидазолни алкалоиди. Терпенски алкалоиди. Стероидни алкалоиди.

петак

16.11.2018.

14.15-15.45

Семинарска сала фармација

2

Доц. др Мирјана Марчетић

XIII

П13

Пурински алкалоиди. Најзначајније алкалоидне дроге у савременој фитотерапији.

понедељак

19.11.2018.

09.15-10.45

Амфитеатар фармација

2

Проф. др Татјана Кундаковић-Васовић

XIV

П14

Најзначајнији алкалоиди у савременој фармакотерапији.

понедељак

19.11.2018.

11.00-12.30

Амфитеатар фармација

2

Проф. др Татјана Кундаковић-Васовић

XV

П15

Опште о кардиотоничним хетерозидима. Дроге које садрже карденолиде.Дроге које садрже буфадиенолиде. Најзначајнији кардиотонични хетерозиди у савременој фармакотерапији.

понедељак

19.11.2018.

13.00-14.30

Амфитеатар фармација

2

Проф. др Татјана Кундаковић-Васовић

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч - Часова

ПЛАН ВЈЕЖБИ

Седмица

Вјежба

Тип вјежбе

Тематска јединица

I

В1

ПВ

Дефиниција и испитивање квалитета дрога.

II

В2

ПВ

Макроскопска и микроскопска анализа дрога неорганизоване структуре- скробови.

III

В3

ПВ

Макроскопска и микроскопска анализа дрога организоване структуре- корење.

IV

В4

ПВ

Макроскопска и микроскопска анализа дрога организоване структуре -ризоми.

V

В5

ПВ

Макроскопска и микроскопска анализа дрога организоване структуре-дрво; тест.

VI

В6

ПВ

Макроскопска и микроскопска анализа дрога организоване структуре-коре.

VII

В7

ПВ

Макроскопска и микроскопска анализа дрога организоване структуре-листови.

VIII

В8

ПВ

Макроскопска и микроскопска анализа дрога организоване структуре-хербе.

IX

В9

ПВ

Макроскопска и микроскопска анализа дрога организоване структуре-цвјетови.

X

В10

ПВ

Макроскопска и микроскопска анализа дрога организоване структуре-плодови.

XI

В11

ПВ

Макроскопска и микроскопска анализа дрога организоване структуре-сјемење.

XII

В12

ПВ

Микроскопска анализа фалсификата биљних дрога у прашку.

XIII

В13

ПВ

Микроскопска анализа мjешавине биљних дрога у прашку .

XIV

В14

ПВ

Макроскопска анализа чајне мјешавине.

XV

В15

ПВ

Колоквијум.

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста, ТВ – Теоријска вјежба, ПВ – Практична вјежба

РАСПОРЕД ВЈЕЖБИ

Група

Дан

Вријеме

Мјесто одржавања

Ч

Сарадник

Г1

         

Г2

         

Г3

         

Г4

         

Г1, Г2, Г3, Г4 – Група прва, Група друга, Група трећа, Група четврта, Ч – Часова

ШЕФ КАТЕДРЕ:

Проф. др ХХ

Log in