Farmacija

Toksikologija, rezultati ispita

Studenti koji su polagali ispit iz Toksikologije 24. decembra 2018.

 

Prezime i ime

br. Indeksa

Prisustvo na predavanjima

PIA

Ispit

Ukupno

Ocjena

1

Andrić Dragana

1289/13

1,5

32

   

5 (pet) 

2

Vujić Rada

1234/12

1

33,5

 50

 83,5

9 (devet) 

3

Kukić Đurđina

1244/12

1,14

37,14

50 

87,14 

9 (devet) 

4

Slijepčević Jelena

1117/11

0,3

32,8

35 

67,8 

7 (sedam) 

5

Pećanac Nada

1184/12

1,25

35,25

 30

65,25 

7 (sedam) 

6

Tadić Kristina

907/08

0

22

 35

 57

6 (šest) 

7

Todorović Lidija

1275/13

1,5

37

40 

 77

8 (osam) 

 

Log in