Logo
Odštampajte ovu stranicu

Rezultati kolokvijuma iz farmakognozije održanog 25.01.19

Predmet

Ime Prezime Indeks Poeni
Farmakognozija 1(mikroskopija) Katarina Džogazović 1389/15 28
Farmakognozija 1(mikroskopija) Jovana Pandurevic 1305/13 27
Farmakognozija 2 Božana Jevđenić 1378/15 36
Farmakognozija 1(mikroskopija) Marija Ninković 1434/16 39
Farmakognozija 1(mikroskopija) Danijela Bajić 1422/15 37
Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.