Farmacija

Oavještenje o junskom ispitnom roku iz patološke fiziologije

 

Katedra za Patološku fiziologiju

 

O B A V J E Š T E NJ E

ZA JUNSKI ISPITNI ROK

(Patološka fiziologija, Patofiziologija, Biohemijski testovi u Patofiziologiji i Klinička biohemija)

 

  • INDEXE I PRIJAVE DONIJETI KOD LABORANTA U PONEDELJAK 17.06.2019. 11,00- 13,00
  • PREDISPITNE VJEŽBE ĆE BITI U PONEDELJAK 17.06.2019. 10,00- 11,00 č.
  • IZVLAČENJE ISPITIVAČA I PRAKTIČNI ISPIT ĆE BITI U SRIJEDU 19.06.2019. U 9,00 č.

 

Banja Luka, 11.06.2019.                                                                        ŠEF KATEDRE

                                                                                                                     Prof. dr Nela Rašeta Simović

Log in