Logo
Odštampajte ovu stranicu

Rezultati ispita - Analitika lijekova

1. Anja Simanić

(25,0 predispitni bodovi + 44,5 bodova test) = 69,5 boda

                                                                   ocjena 7

2. Dejana Dobraš

(24,5 predispitni bodovi + 16,0 bodova test) = 40,5 boda

                                                                   ocjena 5

3. Nikolina Rašuo

(27,0 predispitni bodovi + 0 bodova test/odustala) = 27,0 boda

                                                                   ocjena 5

Univerzitet u Banjoj Luci. Medicinski fakultet Banja Luka.