Farmacija

patoloskafiziologijakatedra

patoloskafiziologijakatedra

Raspored polaganja ispita iz Patofiziologije kod Doc.dr Milorada Vujnića,junski rok

DOC. DR MILORAD VUJNIĆ - PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA JUNSKI ROK

PONEDELJAK, 29.06.2020. STOMATOLOGIJA U 11,00 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. BOGIĆ MIA - usmeni
 2. BOTIĆ TIJANA
 3. VUČKOVIĆ HELENA
 4. GOJKOVIĆ STEFAN
 5. ŽUPARIĆ NELA
 6. JUKANOVIĆ INGA - usmeni

UTORAK, 30.06.2020. MEDICINA U 11,30 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. RADOVIĆ MILICA
 2. TADIĆ ILIJA
 3. TEPAVČEVIČ ANA
 4. ČAVIĆ JELENA
 5. PAŠIĆ HUSEIN -usmeni
 6. TEŠANOVIĆ DRAŽANA - usmeni
 7. HORVAT EMINA - usmeni

ČETVRTAK, 02.07.2020. ZDRAVSTVENI STUDIJI (RT I ZNJ07) - PRAKTIČNI ISPIT U 10,00 čas. (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. Borjanić Marijana......................RT
 2. Petrović Slađana
 3. Šmitran Dejana
 4. Stanivuk Nevena....................ZNJ

TEST ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE: PONEDELJAK 06.07.2020. u 8,30 ČASOVA U AMFITEATRU MEDICINSKOG FAKULTETA. NA TEST MOGU IZAĆI STUDENTI KOJI IMAJU POLOŽEN PRAKTIČNI ISPIT

NAPOMENA: FIZIOTERAPIJA NE POLAŽE PRAKTIČNI ISPIT

NAPOMENA: NA ISPITU SU OBAVEZNE MASKE, A STUDENTI KOJI POLAŽU PRAKTIČNI ISPIT PORED MASKE MORAJU IMATI I RUKAVICE !!!

 

Opširnije...

Raspored polaganja ispita iz Patološke fiziologije -Doc.dr Milorad Vujnić junski rok

DOC. DR MILORAD VUJNIĆ - PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA JUNSKI ROK

PONEDELJAK, 29.06.2020. STOMATOLOGIJA U 11,00 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. BOGIĆ MIA - usmeni
 2. BOTIĆ TIJANA
 3. VUČKOVIĆ HELENA
 4. GOJKOVIĆ STEFAN
 5. ŽUPARIĆ NELA
 6. JUKANOVIĆ INGA - usmeni

UTORAK, 30.06.2020. MEDICINA U 11,30 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. RADOVIĆ MILICA
 2. TADIĆ ILIJA
 3. TEPAVČEVIČ ANA
 4. ČAVIĆ JELENA
 5. PAŠIĆ HUSEIN -usmeni
 6. TEŠANOVIĆ DRAŽANA - usmeni
 7. HORVAT EMINA - usmeni

ČETVRTAK, 02.07.2020. ZDRAVSTVENI STUDIJI (RT I ZNJ07) - PRAKTIČNI ISPIT U 10,00 čas. (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. Borjanić Marijana......................RT
 2. Petrović Slađana
 3. Šmitran Dejana
 4. Stanivuk Nevena....................ZNJ

TEST ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE: PONEDELJAK 06.07.2020. u 8,30 ČASOVA U AMFITEATRU MEDICINSKOG FAKULTETA. NA TEST MOGU IZAĆI STUDENTI KOJI IMAJU POLOŽEN PRAKTIČNI ISPIT

NAPOMENA: FIZIOTERAPIJA NE POLAŽE PRAKTIČNI ISPIT

NAPOMENA: NA ISPITU SU OBAVEZNE MASKE, A STUDENTI KOJI POLAŽU PRAKTIČNI ISPIT PORED MASKE MORAJU IMATI I RUKAVICE !!!

 

Opširnije...

Raspored polaganja ispita iz Patološke fiziologije-Doc.dr Milorad Vujnić junski rok

DOC. DR MILORAD VUJNIĆ - PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA JUNSKI ROK

PONEDELJAK, 29.06.2020. STOMATOLOGIJA U 11,00 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. BOGIĆ MIA - usmeni
 2. BOTIĆ TIJANA
 3. VUČKOVIĆ HELENA
 4. GOJKOVIĆ STEFAN
 5. ŽUPARIĆ NELA
 6. JUKANOVIĆ INGA - usmeni

UTORAK, 30.06.2020. MEDICINA U 11,30 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. RADOVIĆ MILICA
 2. TADIĆ ILIJA
 3. TEPAVČEVIČ ANA
 4. ČAVIĆ JELENA
 5. PAŠIĆ HUSEIN -usmeni
 6. TEŠANOVIĆ DRAŽANA - usmeni
 7. HORVAT EMINA - usmeni

ČETVRTAK, 02.07.2020. ZDRAVSTVENI STUDIJI (RT I ZNJ07) - PRAKTIČNI ISPIT U 10,00 čas. (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. Borjanić Marijana......................RT
 2. Petrović Slađana
 3. Šmitran Dejana
 4. Stanivuk Nevena....................ZNJ

TEST ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE: PONEDELJAK 06.07.2020. u 8,30 ČASOVA U AMFITEATRU MEDICINSKOG FAKULTETA. NA TEST MOGU IZAĆI STUDENTI KOJI IMAJU POLOŽEN PRAKTIČNI ISPIT

NAPOMENA: FIZIOTERAPIJA NE POLAŽE PRAKTIČNI ISPIT

NAPOMENA: NA ISPITU SU OBAVEZNE MASKE, A STUDENTI KOJI POLAŽU PRAKTIČNI ISPIT PORED MASKE MORAJU IMATI I RUKAVICE !!!

 

Opširnije...

Raspored polaganja ispita iz Patofiziologije -Prof.dr Darko Golić junski rok

PROF. DR DARKO GOLIĆ - PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

RASPORED POLAGANJA ISPITA JUNSKI ROK

PONEDELJAK, 29.06.2020. STOMATOLOGIJA U 13,00 časova (Praktikum za patološku fiziologiju):

 1. Preradović Valentina
 2. Salkičević Nora
 3. Šantić Valentina
 4. Toroman Tanja - usmeni
 5. Pavlović Mitrović Doris ..................... stari program
 6. Škorić Vesna   - usmeni

UTORAK, 30.09.2020. MEDICINA U 13,30 časova (Praktikum za Patološku fiziologiju):

 1. Zrnić Milica
 2. Jurišić Nikola
 3. Milovanović Teodora
 4. Moskić Dušana
 5. Kaurin Zoran................. stari program
 6. Mršić Nataša - usmeni
 7. Kenjalo Lazar - usmeni

SRIJEDA, 01.07.2020. ZDRAVSTVENA NJEGA 16 - PRAKTIČNI ISPIT

U 9,00 časova:                                                                  U 11,30 časova:

 1. Garić Gorana                                                         1. Kežić Andreja
 2. Grujić Damjana                                                     2. Lojić Zorana
 3. Dolić Rada                                                           3. Prodanović Zagorka
 4. Draganić anastasija                                               4. Ristić Dajana
 5. Japić Jelena                                                           5. Savković Katarina

STUDENTI ZDRAVSTVENE NJEGE KOJI MAJU POLOŽEN PRAKTIČNI ISPIT OD RANIJE (VRIJEDI 1 GODINU) I STUDENTI KOJI SAD POLOŽE PRAKTIČNI ISPIT U JUNSKOM ROKU MOGU IZAĆI NA TEST 06.07.2020., PONEDELJAKU 8,30 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta

STUDENTI ZDRAVSTVENE NJEGE KOJI POLOŽE TESTOVE TREBAJU DONIJETI INDEXE ZA UPIS OCJENE KOD LABORANTICE 07.07.2020., UTORAK, DO 10 ČASOVA.

 

NAPOMENA: NA ISPITU SU OBAVEZNE MASKE, A STUDENTI KOJI POLAŽU PRAKTIČNI ISPIT PORED MASKE MORAJU IMATI I RUKAVICE !!!

Opširnije...
Pretplatite se na RSS feed

Log in