Farmacija

Oglasna tabla - Farmakognozija 1

Oglasna tabla - Farmakognozija 1 (16)

Rezultati ispita održanog 16.10.2019

          Ocjena
1 Farmakognozija (stari program) Ivana Bakić 393/02 5
2 Farmakognozija (stari program) Jelena Kučuk 360/2002 5
           
1 Farmakognozija 1 Tatjana Kasalović 1263/13 7
2 Farmakognozija 1 Valentina Radaković 1407/15 8
4 Farmakognozija 1 Maja Janković 1446/16 10
5 Farmakognozija 1 Ksenija Brenjo 1431/15 5
           
1 Farmakognozija 2 Jelena Bojić 1353/14 5
2 Farmakognozija 2 Sofija Smiljanić 1454/16 9
3 Farmakognozija 2 Stefan Milanković 1439/16 7
4 Farmakognozija 2 Nataša Petrović 998/09  
5 Farmakognozija 2 Vesna Kovačević 1236/12 5
6 Farmakognozija 2 Marijana Stojić 1266/13 7
7 Farmakognozija 2 Tamara Prošić 1400/15 8
8 Farmakognozija 2 Karlo Vizjak 1257/12 5
9 Farmakognozija 2 Ljubica Čolić 1459/16 9
10 Farmakognozija 2 Damjana Pavlović 1283/13 7
11 Farmakognozija 2 Marija Bajic 1462/16 8
           
1 Fitoterapija Božana Jevđenić 1378/15 9
2 Fitoterapija Zorana Malinić 1395/15 10
3 Fitoterapija Saška Vuković 1406/15 9
Pročitaj više...

Rezultati kolokvijuma iz farmakognozije održanog 23.09.19

Kolokvijum Ime Prezime Indeks Poeni
Farmakognozije 1(mikroskopija) Tatjana Kasalović 1263/13 24
Farmakognozije 1(mikroskopija) Jelena Gotovac 1320/13 21
Farmakognozije 1(mikroskopija) Jelena Bjelošević 1423/15 33
Farmakognozije 2 Doris Jukić 980/08 10
Farmakognozije 2 Petra Nikšić 1369 33
Farmakognozije 2 Natasa Petrovic 998/09 27
Farmakognozije 2 Jelena Gotovac 1320/13 25
Farmakognozije 2 Maja Janković 1446/16 39
Farmakognozije 2 Sofija Smiljanic 1454/16 35
Farmakognozije 2 Aleksandra Gugunović 1313/13 26
Pročitaj više...

Rezultati kolokvijuma iz farmakognozije održanog 11.09.19

Farmakognozije 2 Doris Jukić 980/09 11
Farmakognozije 2 Katarina Džogazović 1389/15 35
Farmakognozije 2 Stela Stevanovic 1475/16 31
Farmakognozije 2 Zorana Tomić 1396/2015 23
Farmakognozije 2 Valentina Radaković 1407/15 23
Farmakognozije 2 Stefan Milankovic 1439/16 21
Farmakognozije 2 Marija Bajic 1462/16 23
Farmakognozije 1(mikroskopija) Sofija Smiljanic 1454/16 35
Farmakognozije 2 Nina Popović 1443/16 25
Pročitaj više...

Rezultati kolokvijuma iz farmakognozije održanog 05.09.19

1 Farmakognozije 1(mikroskopija) Valentina Radaković 1407/15 38
2 Stefan Milankovic 1439/16 34
3 Ranka Lukic 1424/15 32
4 Marija Bajic 1462/16 35
5 Dženita Hodžić 1444/16 40
6 Maja Janković 1446/16 38
7 Aleksandra Gugunovic 1313/13 29
8 Doris Jukić 980/09 29
9 Nina Popović 1443/16 34
10 Ana Petković 1450/16 odustala
11 Jelena Gotovac 1320/13 nije izašla
1 Farmakognozije 2 Andrea Dojčinović 1403/2015 27
2 Stela Stevanovic 1475/16 13
3 Staša Tubić 1358/14 28
4 Ljubica Čolić 1459/16 22
5 Nataša Milosavac 1329 23
6 Katarina Džogazović 1389/15 22
7 Petra Nikšić 1369 nije izašla
Pročitaj više...

Rezultati kolokvijuma iz farmakognozije održanog 03.07.19

Farmakognozije 2 Adna Sivrija 1466/16 36
Farmakognozije 2 Igor Piljic 1030/09 21
Farmakognozije 2 Katarina Radmanović 1380/15 33
Farmakognozije 1(mikroskopija) Ksenija Brenjo 1431/15 26
Farmakognozije 2 Nikolina Babić 1435/16 39
Farmakognozije 2 Bojana Vasić 1465/16 37
Farmakognozije 2 Radmila Keča 1451/16 33
Farmakognozije 2 Jovana Pandurevic 1305/13 29
Farmakognozije 2 Natasa Trifunovic 1344/14 27
Farmakognozije 2 Merima Đuzelić 1408/15 32
Farmakognozije 2 Nikoleta Bećarević 1477/16 33
Farmakognozije 2 Lucija Marelja 1472/16 31
Farmakognozije 2 Nataša Šarac 1269/13 34
Farmakognozije 2 Ljiljana Vujaklija 1388 29
Farmakognozije 1(mikroskopija) Doris Jukić 980/09 17
Farmakognozije 1(mikroskopija) Aleksandra Gugunović 1313/13 15
Farmakognozije 1(mikroskopija) Vladana Vrhovac 1433\15 28
  Milica Dvizac   31
  Jelena Gotovac   14 (F1), 16 (F2)
Pročitaj više...

Резултати испита на Катедри за фармакогнозију у првом термину јунско-јулског испитног рока шк. 2018/19.

Број индекса Презиме Име Датум полагања Поени Оцјена
1030/2009 Пиљић Игор 26.06.2019. 47 5
1301/2013 Кувачић Карло 26.06.2019. 71 8
1344/2014 Трифуновић Наташа 26.06.2019. 65 7
1380/2015 Радмановић Катарина 26.06.2019. 91 10
1400/2015 Прошић Тамара 26.06.2019. 45 5
1403/2015 Дојчиновић Андреа 26.06.2019. 71 8
1422/2015 Бајић Данијела 26.06.2019. 86,25 9
1435/2016 Бабић Николина 26.06.2019. 95 10
1437/2016 Максимовић Маријана 26.06.2019. 77,5 8
1465/2016 Васић Бојана 26.06.2019. 85 9
1477/2016 Бећаревић Николета 26.06.2019. 81 9
           
ф2          
           
1290/2013 Симић Свјетлана 26.06.2019. 60 6
1299/2013 Ђурић Наташа 26.06.2019. 31 5
1353/2014 Бојић Јелена 26.06.2019. 34 5
1363/2014 Клишанин Ана 26.06.2019. 63,75 7
1383/2015 Аничић Маја 26.06.2019. 65,25 7
1391/2015 Пушкар Снежана 26.06.2019. 35 5
1430/2015 Беук Александра 26.06.2019. 71,75 8
1434/2016 Нинковић Марија 26.06.2019. 86 9
           
стари програм        
  Бакић Ивана     5
  Кучук Јелена     5
Pročitaj više...

Rezultati kolokvijuma iz farmakognozije održanog 25.01.19

Predmet

Ime Prezime Indeks Poeni
Farmakognozija 1(mikroskopija) Katarina Džogazović 1389/15 28
Farmakognozija 1(mikroskopija) Jovana Pandurevic 1305/13 27
Farmakognozija 2 Božana Jevđenić 1378/15 36
Farmakognozija 1(mikroskopija) Marija Ninković 1434/16 39
Farmakognozija 1(mikroskopija) Danijela Bajić 1422/15 37
Pročitaj više...

Plan i raspored nastave iz predmeta Farmakognozija 1

clip_image002.jpg

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра за ...

 

Школска година

Предмет

Шифра предмета

Студијски програм

Циклус студија

Година студија

Семестар

Број студената

Број група за вјежбе

2018/2019.

Фармакогнозија I

   

Интегрисан I и II

       

ПЛАН И РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА

Седмица

Предавање

Тематска јединица

Дан

Датум

Вријеме

Мјесто одржавања

Ч

Наставник

I

П1

-          Дефиниција предмета. Природне лековите сировине-појам и историјат употребе. Дроге и препарати дрога као сировине за екстракцију фармаколошки активних састојака.

четвртак

18.10.2018.

08.00-10.00

Амфитеатар фармација

2

Проф. др Силвана Петровић

II

П2

Примарни и секундарни метаболизам биљака. Природни фармаколошки активни састојци: класификација на основу хемијске структуре и биосинтетског порекла; основни принципи квалитативне и квантитативне анализе, изоловања, пречишћавања и хемијске карактеризације.

четвртак

18.10.2018.

10.30-12.30

Амфитеатар фармација

2

Проф. др Силвана Петровић

III

П3

Опште о алкалоидима.

петак

19.10.2018.

10.15-11.45

Амфитеатар фармација

2

Проф. др Силвана Петровић

IV

П4

Пиролидински алкалоиди. Тропанолни алкалоиди. Екгонински алкалоиди

петак

19.10.2018.

12.15-14.00

Амфитеатар фармација

2

Проф. др Силвана Петровић

V

П5

Калистегини и пиролизидински алкалоиди. Пиперидински алкалоиди.

уторак

6.11.2018.

08.00-09.30

Амфитеатар фармација

2

Др сц. Милица Дробац, ванр. проф.

VI

П6

Индолизидински и хинолизидински алкалоиди. Пиридински алкалоиди.

уторак

6.11.2018.

09.30-11.00

Амфитеатар фармација

2

Др сц. Милица Дробац, ванр. проф.

VII

П7

Фенилалкиламински алкалоиди. Изохинолински алкалоиди. Бисбензилтетрахидро-изохинолински алкалоиди.

уторак

6.11.2018.

11.00-12.30

Амфитеатар фармација

2

Др сц. Милица Дробац, ванр. проф.

VIII

П8

Апорфински, протоберберински, протопински, бензофенантридински, павински алкалоиди.

среда

7.11.2018.

08.00-10.00

Амфитеатар фармација

2

Др сц. Милица Дробац, ванр. проф.

IX

П9

Морфинански (изохинолинско-фенантренски), бензилизохинолински, фталидизохинолински и остали алкалоиди опијумског мака. Монотерпенско-бистетрахидроизохинолински алкалоиди.

среда

7.11.2018.

10.30-12.30

Амфитеатар фармација

2

Др сц. Милица Дробац, ванр. проф.

X

П10

Трополонски алкалоиди. Једноставни индолни алкалоиди. Ерголински алкалоиди.

петак

16.11.2018.

10.30-12.00

Семинарска сала фармација

2

Доц. др Мирјана Марчетић

XI

П11

Бета-карболински алкалоиди. Бинарни индолни алкалоиди. Остали индолни алкалоиди. Хинолински алкалоиди.

петак

16.11.2018.

12.15-14.00

Семинарска сала фармација

2

Доц. др Мирјана Марчетић

XII

П12

Имидазолни алкалоиди. Терпенски алкалоиди. Стероидни алкалоиди.

петак

16.11.2018.

14.15-15.45

Семинарска сала фармација

2

Доц. др Мирјана Марчетић

XIII

П13

Пурински алкалоиди. Најзначајније алкалоидне дроге у савременој фитотерапији.

понедељак

19.11.2018.

09.15-10.45

Амфитеатар фармација

2

Проф. др Татјана Кундаковић-Васовић

XIV

П14

Најзначајнији алкалоиди у савременој фармакотерапији.

понедељак

19.11.2018.

11.00-12.30

Амфитеатар фармација

2

Проф. др Татјана Кундаковић-Васовић

XV

П15

Опште о кардиотоничним хетерозидима. Дроге које садрже карденолиде.Дроге које садрже буфадиенолиде. Најзначајнији кардиотонични хетерозиди у савременој фармакотерапији.

понедељак

19.11.2018.

13.00-14.30

Амфитеатар фармација

2

Проф. др Татјана Кундаковић-Васовић

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч - Часова

ПЛАН ВЈЕЖБИ

Седмица

Вјежба

Тип вјежбе

Тематска јединица

I

В1

ПВ

Дефиниција и испитивање квалитета дрога.

II

В2

ПВ

Макроскопска и микроскопска анализа дрога неорганизоване структуре- скробови.

III

В3

ПВ

Макроскопска и микроскопска анализа дрога организоване структуре- корење.

IV

В4

ПВ

Макроскопска и микроскопска анализа дрога организоване структуре -ризоми.

V

В5

ПВ

Макроскопска и микроскопска анализа дрога организоване структуре-дрво; тест.

VI

В6

ПВ

Макроскопска и микроскопска анализа дрога организоване структуре-коре.

VII

В7

ПВ

Макроскопска и микроскопска анализа дрога организоване структуре-листови.

VIII

В8

ПВ

Макроскопска и микроскопска анализа дрога организоване структуре-хербе.

IX

В9

ПВ

Макроскопска и микроскопска анализа дрога организоване структуре-цвјетови.

X

В10

ПВ

Макроскопска и микроскопска анализа дрога организоване структуре-плодови.

XI

В11

ПВ

Макроскопска и микроскопска анализа дрога организоване структуре-сјемење.

XII

В12

ПВ

Микроскопска анализа фалсификата биљних дрога у прашку.

XIII

В13

ПВ

Микроскопска анализа мjешавине биљних дрога у прашку .

XIV

В14

ПВ

Макроскопска анализа чајне мјешавине.

XV

В15

ПВ

Колоквијум.

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста, ТВ – Теоријска вјежба, ПВ – Практична вјежба

РАСПОРЕД ВЈЕЖБИ

Група

Дан

Вријеме

Мјесто одржавања

Ч

Сарадник

Г1

         

Г2

         

Г3

         

Г4

         

Г1, Г2, Г3, Г4 – Група прва, Група друга, Група трећа, Група четврта, Ч – Часова

ШЕФ КАТЕДРЕ:

Проф. др ХХ

Pročitaj više...

Rezultati kolokvijuma iz Farmakognozije održanog 02.10.18

  Predmet Ime Prezime Indeks Poeni
1 Farmakognozije 1(mikroskopija) Merima Đuzelić 1408/15 35
2 Farmakognozije 1(mikroskopija) Maja Aničić 1383/15 33
3 Farmakognozije 2 Miljana Nukić 1385/15 32
4 Farmakognozije 1(mikroskopija) Aleksandra Beuk 1430/15 31
5 Farmakognozije 1(mikroskopija) Ozrenka Jovičić 961/09 28
6 Farmakognozije 2 Danijela Grbić 1360/14 24
7 Farmakognozije 2 Milica Mijatović 1156/11 21
8 Farmakognozije 2 Nataša Đurić 1299/13 21
9 Farmakognozije 2 Damjana Pavlovic 1283 21
10 Farmakognozije 2 Jelena Bojic 1353/14 16
11 Farmakognozije 2 Nataša Šarac 1269/13 16
12 Farmakognozije 2 Zorana Tomić 1396/15 14
13 Farmakognozije 2 Merima Đuzelić 1408/15 14
14 Farmakognozije 2 Tamara Prošić 1400/15 14
Pročitaj više...

Rezultati kolokvijuma iz Farmakognozije održanog 17.09.18

1 Farmakognozije 1(mikroskopija) Ozrenka Jovičić 961/09 20
2 Farmakognozije 1(mikroskopija) Zorana Tomić 1396/15 31
3 Farmakognozije 1(mikroskopija) Hilda Hrekes 1318/13 5
5 Farmakognozije 1(mikroskopija) Doris Jukić 980/09 0
6 Farmakognozije 1(mikroskopija) Tamara Prošić 1400/15 35
7 Farmakognozije 1(mikroskopija) Natasa Trifunovic 1344/14 21
1 Farmakognozije 2 Jelena Bojic 1353/14 18
2 Farmakognozije 2 Danijela Grbić 1360/14 17
3 Farmakognozije 2 Saška Vuković 1406/15 26
4 Farmakognozije 2 Nataša Đurić 1299/2013 8
5 Farmakognozije 2 Đurđica Dragić 1384/15 29
6 Farmakognozije 2 Marijana Stojić 1266/13 22
7 Farmakognozije 2 Milica Mijatović 1156/11 14
8 Farmakognozije 2 Svjetlana Simić 1290/13 24
9 Farmakognozije 2 Bozica Golic 1331/14 25
10 Farmakognozije 2 Jelena Šakotić 1409/15 23
11 Farmakognozije 2 Marija Svorcan 1426/16 21
Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in