Farmacija

Oglasna tabla - Farmakologija i farmakoterapija

Oglasna tabla - Farmakologija i farmakoterapija (176)

Obavještenje o ispitnim rokovima za šk. 2019/20. godinu (svi studijski programi )

Farmakologija i toksikologija

Pismeni ispit                                                                                        Odgovorni nastavnik

 

                                                

 1. 24.01.2020. godine,                                                                                       prof. Nežić
 2. 7.2. 2020. godine,                                                                                          doc.Stojaković
 3. 16.4.2020.                                                                                                     prof. Šatara. 
 4. 10.6.2020.                                                                                                     prof. Nežić
 5. 2.7.2020.                                                                                                      doc.Stojaković
 6. 4.9. 2020.                                                                                                      prof. Šatara
 7. 17.9. 2020.                                                                                                    prof. Nežić
 8. 7.10.2020.doc.Stojaković

 

TAČNO VRIJEME I MJESTO POLAGANJA OGLASIĆEMO 7 DANA PRED ISPIT!

 

Praktični ispit -2 dana poslije pismenog ispita. “Izvlačenje ispitivača” je na dan objavljivanja rezultata praktičnog ispita

Usmeni ispit - neposredno po polaganju praktičnog ispita. 

Položeni pismeni ispit važi godinu dana.

Studenti koji studiraju po SPP i apsolventi Bolonja, u mjesecima kad nema ispitnih rokova (novembar, decembar,mart, maj) mogu polagati samo usmeni ispit u zadnjoj sedmici navedenih mjeseci. Studenti moraju predati prijave u studentsku službu (SPP) ili elektronski (Bolonja) i doći na "izvlačenje" ispitivača prvog ponedeljka u mjesecu u 12.oo Studenti koji ne dođu na ispit ili odustanu neposredno nakon izvlačenja pitanja ne mogu izaći na rok sledećeg mjeseca !!! Odustajanje od ispita se mora prijaviti 48h prije usmenog ispita !!! Za studente (stom.,sestrinstvo,babištvo) koji su položili testove I praktični kroz kontinuiranu provjeru, upis ocjene samo u navedenim rokovima. 

Klinička farmakologij                                                                                     Odgovorni nastavnik

 

 1. 24.01.2020 godine,                                                                                       prof. Nežić
 2. 7.2. 2020. godine,                                                                                          doc.Stojaković
 3. 16.4.2020.                                                                                                     prof. Šatara. 
 4. 10.6.2020.                                                                                                     prof. Nežić
 5. 2.7.2020.                                                                                                      doc.Stojaković
 6. 4.9. 2020.                                                                                                      prof. Šatara
 7. 17.9. 2020.                                                                                                    prof. Nežić
 8. 7.10.2020.doc.Stojaković Studenti koji studiraju po SPP i apsolventi Bolonja, u mjesecima kad nema redovnog ispitnog roka (novembar, decembar,  mart, maj) mogu polagati usmeni ispit u zadnjoj sedmici navedenih mjeseci. Studenti moraju predati prijave u studentsku službu (SPP) ili elektronski (Bolonja) i doći na "izvlačenje" ispitivača prvog ponedeljka u mjesecu u 12.oo. Studenti koji ne dođu na ispit ili odustanu neposredno nakon izvlačenja pitanja ne mogu izaći na rok sledećeg mjeseca !!! Odustajanje od ispita se mora prijaviti 48h prije usmenog ispita 

Katedra za farmakologiju

JULSKI ISPITNI ROK

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

JULSKI ISPITNI ROK

*Pismeni dio ispita iz farmakologije i nacionalne politike lijekova će se održati 2.7.2019. godine u 16 h u amfiteatru MF.

*Praktični dio ispita iz farmakologije će se održati 4.7. u 9 h u amfiteatru MF.

FARMAKOLOGIJA MEDICINA I FARMACIJA - Izvlačenje imena ispitivača će se održati 4.7.2019. 11.30h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA MEDICINA - Izvlačenje imena ispitivača će se održati 2.7.2019 15 h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

FARMAKOLOGIJA I KLINIČKA FARMAKOLOGIJA ZDRAVSTVENA NJEGA- Izvlačenje imena ispitivača će se održati 2.7.2019 15 h  u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

Prijava ispita je elektronska, u studentsku službu, osim za studente koji studiraju po starom planu I programu.

*Potvrda izlaska na pismeni, praktični i usmeni dio ispita se obavlja do 1.7.2019. godine 8h na linku:

https://forms.gle/ic3R36Zbdk6i3rpV7

(Kliknite na link, popunite obrazac, a potom idete na podnesi/submit). Da biste bili sigurni da ste potvrdili izlazak na ispit, stići će Vam poruka sa našeg maila: ’’Ovom porukom Vam potvrđujemo da je Vaš obrazac o izlasku na ispit registrovan na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.’’

*Studenti koji prijave izlazak na ispit (prijavljujete elektronski studentskoj službi), a ne potvrde dolazak na ispit (na gore navedenom linku) neće moći pristupiti polaganju ispita, jer se broj potrebnih primjeraka testa stampa na osnovu broja potvrdjenih izlazaka (na gore navedenom linku).

Studenti su u obavezi da na dan ispita ( pismeni ili praktični) donesu indeks radi identifikacije.

Studenti koji izlaze samo na usmeni dio ispita, indeks donose u terminu izvlačenja ispitivača.

Studenti koji dolaze na upis ocjene treba da prijave elektronski ispit, a potom da dodju na izvlačenje imena ispitivača za upis ocjene.

Pročitaj više...

RASPORED POLAGANJA ISPITA - JUNSKI ISPITNI ROK

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i

kliničku farmakologiju

O B A V J E Š T E NJ E

RASPORED POLAGANJA ISPITA

Prof. Šatara

24.6.2019 u 9h

Brenjo Vesna

Vulić Saša

Jerinić Jovana

Mijailović Slađana

25.6.2019 u 9h

Bates Marko

Bajić Dragana

Grujić Dragana

Knežević Nikolina

26.6.2019 u 9h

Kresojević Dajana

Perišić Ivana

Radić Ljiljana

Ispit kod prof. Lane Nežić je 26.6.2019. godine u 9h u sali nove zgrade Dekanata.

                                                                                              Mr pharm. Ana Golić Jelić

                                                                                        Viši asistent

Pročitaj više...

REZULTATI INTEGRALNOG TESTA IZ FARMAKOLOGIJE, 18.6.2019. GODINE

REZULTATI INTEGRALNOG TESTA IZ FARMAKOLOGIJE, 18.6.2019. GODINE
           
NAPOMENA: Položili su studenti sa 25 bodova i više!
           
           
R. BR. IME I PREZIME STUDENTA BROJ BODOVA      
1. Bojana Vulević 44      
2. Nataša Batković 43      
3. Luka Rajkovača 36      
4. Stefan Marić 35      
5. Ana Džepina 35      
6. Marija Žmirić 35      
7. Snežana Prelić 33      
8. Ljiljana Radić 33      
9. Dajana Kovačević 33      
10. Đorđe Jakovljević 33      
11. Irena Kecman 33      
12. Vanja Radmanović 31      
13. Lejla Džinić 30      
14. Vladimir Banović 30      
15. Aleksandra Milić 28      
16. Sanda Bajrić 27      
17. Borjana Pantić 27      
18. Sanja Šarić 27      
19. Mario Prpić 25      
20. Stefan Tešanović 25      
21. Katarina Rađenović 25      
22. Marko Čanković 25      
23. Ajla Merdanić 25      
24. Nevena Ivetić 25      
25. Milica Bošnjak 25      
26. Dajana Jolić 25      
27. Jovana Matić 25      
28. Neda Erceg 25      
29. Miroslava Štrbac 25      
30. Denis Čekić 25      
31. Natalija Vučen 25      
32. Maja Jovanić 25      
33. Ivo Sučić 25      
34. Rade Dević 25      
35. Darko Regojević 19      
36. Stefan Kljujić 19      
37. Nenad Jaćimović 18      
38. Jelena Arežina 18      
39. Branko Gengo 18      
40. Marijana Bokan 17      
41. Jovana Ivančević 17      
42. Dušanka Đokić 16      
43. Danilo Stevandić 15      
44. Rašida Dervić 14      
45. Tijana Josipović 11      
46. Marija Garača 11      
47. Jelena Đurić 11      
48. Sonja Čovičković 10      
49. David Frljić 9      
50. Ena Stanetić 9      
51. Ljiljana Strika 7      
52. Borislav Kovačević 6      
53. Dragan Karanović 5      
54. Sanja Lovšin 3      
55. Tatjana Marković 2      

Pročitaj više...

Raspored polaganja usmenog ispita iz klin. farmakologije i farmakologije- doc dr Stojakovic

Cetvrtak 20.6.2019. u 12 h

Vesić Miloš

Živković Sandra

Ponjević Dijana

Kitić Slađan

 

Petak 21.6.2019. u 10 h

Bratić Sandra

Vujmilović Dragan

Vukotić Sara

Narić Svetlana

Tošić Sanja

Molim studente koji dolaze na upis ocjene da dođu na početak termina ispita.

Pročitaj više...

USMENI ISPIT - PROF. NEŽIĆ

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

USMENI ISPIT – Prof. Nežić – Seminarska sala u novoj zgradi Dekanata

24.6.2019. u 10h

Manojlović Snežana

Perlić Ognjen

Pešikan Marija

Korać Igor

Prodanović Zagorka

Studenti koji upisuju ocjenu kod prof. Nežić treba da dođu 24.6. u 12 h u seminarsku salu u novoj zgradi Dekanata.

Pročitaj više...

USMENI ISPIT – Prof. Šatara

K

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

USMENI ISPIT – Prof. Šatara

20.6. u 9h

Ćoćkalo Marijana

Vidović Tatjana

Marić Dragana

Plavšić Teodora

21.6. u 9h

Marjanović Kićo

Okanović Denis

Tadić Sanja

Studenti koji upisuju ocjenu kod prof. Šatare, dolaze 20.6. ili 21.6. u 9h na upis ocjene

Pročitaj više...

JUNSKI ISPITNI ROK

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Medicinski fakultet

Univerzitet u Banjaluci

JUNSKI ISPITNI ROK

Pismeni dio ispita iz farmakologije i nacionalne politike lijekova će se održati 18.6 2019. godine u 16 h u amfiteatru MF.

*Praktični dio ispita iz farmakologije će se održati 20.6. u 8.30 h u amfiteatru MF.

FARMAKOLOGIJA MEDICINA I FARMACIJA - Izvlačenje imena ispitivača će se održati20.6.2019 11.30 h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA MEDICINA - Izvlačenje imena ispitivača će se održati 18.6.2019 15 h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

FARMAKOLOGIJA I KLINIČKA FARMAKOLOGIJA ZDRAVSTVENA NJEGA- Izvlačenje imena ispitivačaće se održati 18.6.2019 15 h u kancelariji asistenata na 2. spratu u zgradi fakulteta (preko puta starog dekanata).

Prijava ispita je elektronska, u studentsku službu, osim za studente koji studiraju po starom planu I programu.

*Potvrdaizlaska na pismeni, praktični i usmeni dio ispita se obavlja do 16.4.2019. godine 16H na linku:

https://forms.gle/4kADTG1qBV1pBmhQ9

(Kliknite na link, popunite obrazac, a potom idete na podnesi/submit). Da biste bili sigurni da ste potvrdili izlazak na ispit, stići će Vam poruka sa našeg maila: ’’Ovom porukom Vam potvrđujemo da je Vaš obrazac o izlasku na ispit registrovan na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.’’

*Studenti koji prijave izlazak na ispit (prijavljujete elektronski studentskoj službi), a ne potvrde dolazak na ispit (na gore navedenom linku) neće moći pristupiti polaganju ispita, jer se broj potrebnih primjeraka testa stampa na osnovu broja potvrdjenih izlazaka (na gore navedenom linku).

Studenti su u obavezi da na dan ispita ( pismeni ili praktični) donesu indeks radi identifikacije.

Studenti koji izlaze samo na usmeni dio ispita, indeks donose u terminu izvlačenja ispitivača.

Studenti koji dolaze na upis ocjene treba da prijave elektronski ispit, a potom da dodju na izvlačenje imena ispitivača za upis ocjene.

Pročitaj više...
Pretplatite se na RSS feed

Log in